სერგო გოგმაჩაძე

გეოლოგიის  დოქტორი, ექსპერტი

კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV)
დაბადების წელი 25.04.1948წ
დაბადების ადგილი ქ. ოზურგეთი, საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა დაოჯახებული, ორი შვილი
მისამართი ქ თბილისი, დიღმის მას 3კვ 20 კორპ.ბინა47

ტელეფონი: (995 32) 2 95 42 47, 577 46 02 16

განათლება

1. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, გეომორფოლოგი. 1967-1972 წ.წ.
2. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის დაუსწრებელი სწავლების ასპირანტურა 1977-1981 წ.წ.
სამეცნიერო ხარისხი

გეოლოგიის დოქტორი თემაზე: ,,საინჟინრო გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების გავლენა მიწისძვრის ინტენსივობის გამოვლინებაზე”. 1993წ.
სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

1. 1989-1990 წ. საკავშირო მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის (ГНКТ) სამეცნიერო თემა 02.03.Н.4 ,,ასათვისებელი ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა და გრუნტების სეისმური თვისებების პროგროზირების მეთედის დამუშავება განაშენიანების შემდეგ“.
2. 1998-2000 წ.წ. Georgia – Intas “Seismic Hazard Assessment for Big Cites In Georgia”.
3. სამეცნიერო გრანტის (ინტას) ის ‘’ ევრაზია – ს’’ ‘’ნატოს’’ ორჯერ ‘’ ისტც’’ -ს შემსრულებელი, ან ჯგუფის ხელმძღვანელი: ა. 1998-2001 წ.წ. ფონდი “ევრაზია” ¹ GG 98-0212 “Разработка практической методики страхования в сейсмостойком строительстве с учётом особенностей экономического развития Грузии”; ბ. 2001-2006 წ.წ. NATO (sfp 974320) “Seismic Risk in Large Cites of Caucasus. Tools for Risk Management”.
4. 2005 წლის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი N9.2.05. გრუნტის შრის რხევის პერიოდის განსაზღვრა ანალიზური და ექსპერიმენტალური მეთოდით“.”
5. 2006-2009 წ.წ. ISTC NG-1303 “The study of the structure of the lithospere of Caucasus by meany of surface wave tomograpraphy and three – dimensional modeling”.

პუბლიკაციები:
186 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 83 საკვლევ-სამეცნიერო ანგარიშის (გრანტების ჩათვლით) და 9 მონოგრაფიის ავტორი ან თანაავტორი.
აქედან 10 ნაშრომი რეგისტირებულია ISSN კოდით, ხოლო 15 ISBN კოდით. სამეცნიერო ნაშრომებში განხილულია საკითხები საინჟინრო სეისმოლოგიაში, სეისმომედეგი მშენებლობაში, სეისმურ მიკროდარაიონებაში, საინჟინრო გეოლოგიაში, გეოლოგიაში, გეოფიზიკაში, გეომორფოლოგიაში, გლაციოლოგიაში, ჰიდროგეოლოგიასა და გეოეკოლოგიაში.

სამუშაო გამოცდილება

2012 წლის 27 დეკემბრიდან 2013 წლის 15 თებერვლამდე თსუ-ს მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ექსპერტი.
2015წლის 5იანვრიდან 2016 ქლის 1 იანვრამდე თსუ-ს მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ- თანამშრომლად
2016წლის 4 იანვრიდან 2017 ქლის 1 იანვრამდე თსუ-ს მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ- თანამშრომლად
2017 წლის 3 იანვრიდან დღემდე თსუ-ს მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ- თანამშრომლად სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისი შედეგების დამტკიცებამდე.
2015 წლის 01 აპრილიდან, 2015 წლის 01 დეკემბრამდე – ქ.თბილისის მერიის, მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ის მთავარი სპეციალისტი.
2014 წლის 20 აგვისტოდან 2015 წლის 01 აპრილამდე – ქ.თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი
2012 წლის სექტემბრიდან 2014 წლის 20 აგვისტომდე საინჟინრო გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევების საწარმოს შ.პ.ს „ქილუქი“-ს დირექტორი.
2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე – ქართულ-ამერიკული (GAU) უნივერსიტეტის პროფესორი
1998 წლის 05 ნოემბრიდან დღემდე საინჟინრო გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევების საწარმოს “ესგ”-ს ტექნიკური დირექტორი.
1994 წლის 15 აგვისტოდან 2012 წლის სექტემბრამდე – უნივერსიტეტი “აღმაშენებელი”-ს. “ლეგია და კომპანია” და საქართველოს ავტოსაგზაო ინსტიტუტების დოცენტი, პროფესორი
1972 წლის 01 აპრილიდან 2010 წლის 20 დეკემბრამდე(ორგანიზაციის ლიკვიდაციამდე) – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, შემდგომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კ.ზავრიევის სახელობის საკვლევ-სამეცნიერო ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი, ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი – საგანგებო სიტუაციებისა და სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის უფროსი, მთავარი მეცნიერ-მუშაკი – საინჟინრო სეისმოლოგიისა და გეოტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის გამგე.
ეროვნული, მსოფლიო და ევროპის გრუნტების მექანიკისა და საინჟინრო-გეოლოგიის ასოციაციების წევრი.
სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ასოციაციის დამფუძვნებელი და ევროპის ასოციაციის წევრი.
ეროვნული, სამშენებლო ნორმებისა და წესების – “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 02.01.-09) თანაავტორი
DACUM-ის ფარგლებში ,,პროფესიული კვალიფიკაციის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“შემდგენელი და თანაავტორი.
2014წ ,,პროფესიული კვალიფიკაციის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების თანაავტორი. ექსპერტი: შსს საგანგებო სიტუაციებისა და სამოქალაქო თავდაცვის, ფინანსთა სამინისტროს, ქართულ-გერმანულ ექსპერტთა ჯგუფის შემდგომში რიზოლიტ+-ის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განსაკუთრებული ნაგებობათა ( V კატეგორიის)

უცხოური ენების ცოდნა
რუსული (თავისუფლად), ფრანგული (საშუალოდ), ინგლისური (ლექსიკონით)

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *