ვახტანგ არაბიძე

პროფესორი,

მთავარი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

ლალი ქაჯაია

პროფესორი,

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

ირინე ხვედელიძე

მეცნიერებათა დოქტორი,
მეცნიერ მუშაკი » Read more

თეიმურაზ მაჭარაშვილი

სექტორის ხელმძღვანელი,

ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი,

» Read more

ეკატერინე მეფარიძე

მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

ალექსანდრე სბორშჩიკოვი

მათემატიკის დოქტორი,

მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

ტეფნაძე დიმიტრი

მეცნიერ თანამშრომელი
» Read more

ჭელიძე ზურაბ

მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

ლევანი ლალიაშვილი

ლაბორანტი
» Read more

ნუგზარ ღლონტი

დირექტორი,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

 

» Read more

1 2 3 4