თენგიზ ქირია

თენგიზ ქირია

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის სექტორის ხელმძღვანელი

მათემტიკის დოქტორი

» Read more