მოთხოვნის გაგზავნა მონაცემთა ბაზების მისაღებად

მონაცემთა ბაზების მისაღებად გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია

მონაცემთა ბაზები

მიწისძვრის კატალოგები 

 • ისტორიული მიწისძვის კატალოგი (1900 წ-მდე)
 • ინსტრუმენტული მიწისძვრების კატალოგი (1900 – 2017 წწ.)
 • ახლოაღმოსავლეთის მიწისძვრების კატალოგი (2006 წ-მდე)
 • კავკასიის მიწისვრების კატალოგი (2020 წ-მდე) – კატალოგის გადმოწერა

 

მიწისძვრის მექანიზმების კატალოგი 

 • მიწისძვრის მექანიზმების კატალოგი საქართველოსთვის
 • მიწისძვრის მექანიზმების კატალოგი კავკასიისთვის

 

მიწისძვრების მაკროსეისმური მონაცეების კატალოგი და რუკები საქართველოსთვის

http://www.enguriproject.unimib.it

 

ძლიერი მოძრაობის ჩანაწერები 

 • წლიერი მოძრაობის ჩანაწერების ნაკრები საქართველოსთვის (1990-2006 წწ)
 • წლიერი მოძრაობის ჩანაწერების მეტამონაცემები ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის 

ენგურჰესთან მდებარე ხოკოს მეწყრის ექსტენზომეტრული მონაცემები  (2016 – )

 

რისკის ელემენტის ინვენტორული რუკები 

 • ქ.თბილისისთვის
 • ქ. მცხეთისთვის

 

სეისმური მიკროზონიების რუკები 

 • ქ. მცხეთის მიკროზონირების რუკა (1:10 000)
 • ქ. გორის მიკროზონირების რუკა (1:10 000)
 • ქ. თბილისის საინჟინრო-გეოლოგიური რუკა (1:25 000)

 

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკები: 

41%, 10%, 5%, 2%,1%, 0.5% გადაჭარბების ალბათობისთვის 50 წლიანი მოლოდინის პერიოდით პიკური და სექტრალური აჩქარებებით

 

ეკონომიკური ზარალის მონაცემები

 • ქ. თბილისის შენობებისთვის
 • ქ. მცხეთის შენობებისთვის

 

საქართველოს გეოლოგიური რუკები (1:500 000; 1:50 000)

საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკა (1:200 000)

საქართველოს საინჟინრო გეოლოგიური რუკა (1:200 000)

 

საქართველოში მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფების ბაზა 2008 წლამდე:

 • გეომორფოლოგიური კატასტროფები:
 • მეწყერი,
 • ღვარცოფი
 • ზვავი
 • იდროლოგიური კატასტროფები:
 • წყალდიდობა
 • წყალმოვარდნა
 • მეტეოროლოგიური კატასტროფები:
 • გრიგალური ქარი
 • სეტყვა,
 • ელჭექი
 • ნისლი
 • ლიპყინული
 • წაყინვა
 • გვალვა