ადმინისტრაცია ჰიდროგეოფიზიკისა და გეოთერმიის კვლევითი ცენტრი სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის სექტორი გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლით გეოფიზიკის სექტორი დედამიწი ფიზიკისა და გეომაგნეტიზმის სექტორი გამოყენებითი გეოფიზიკის სექტორი მზე-დედამიწის კავშირების სექტორი ატმოსფესროს ფიზიკის სექტორი ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორი კოსმოსური კვლევის ცენტრი კოსმოფიზიკური ობსერვტორია დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია