თამაზ ჭელიძე – თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტეს სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

ფიზ-მათ. მეცნ. დოქტორი, ქიმიის მეცნ. დოქტორი,

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 233 28 67; მობილი: 577 79 07 45; E-mail: tamaz.chelidze@gmail.com

 

განათლება, ხარისხები

მ.ლომონოსოვის მოსკოვის სახ. უნივერსიტეტი, 1952-1957, მაგისტრი

ფიზ-მათ. მეცნ. კანდიდატი, 1964, თსუ

ქიმიის მეცნ. დოქტორი, 1975, კიევი, კოლოიდების და წყლის ქიმიის ინსტიტუტი

ფიზ-მათ. მეცნ. დოქტორი, 1985, მოსკოვი, დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტი

პროფესორის წოდება გეოფიზიკაში (საკავშირო საატესტაციო კომისიიდან) – 1989

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი 1997

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი – 2013

 

დაკავებული თანამდებობები

მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი, 1992-2007

მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტეს სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, 2007- დღემდე

თსუ-ს საძიებო გეოფიზიკის კათედრის გამგე, 1997-2007

საქართველოს საპატრიარქოს უნივერსიტეტის პროფესორი – 2008-2010

ევროპული ცენტრის “მაღლივი კაშხლების გეოდინამიკური რისკი‘-ს დირექტორი, 1996- დღემდე

საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროპის საბჭოსთან არსებული დიდი კატასტროფების შეთანხმებში (EUR-OPA), 1996-2007

სტრასბურგის უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი, 1987, 1992

რენის (საფრანგეთი) უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი, 1994, 1995-1997

პარიზის “ეკოლ ნორმალ სუპერიორ”-ის მიწვეული პროფესორი, 2000

 

სამეცნიერო კვლევის სფეროები

ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევა არაერთგვაროვანი სხეულების ფიზიკაში

ქანების, ბიოობიექტების, მარცვლოვანი და კოლოიდური ობიექტების ჩათვლით; ეკოგეოფიზიკა; ზედაპირული ფიზიკა-ქიმიური პროცესები; საძიებო და საინჟინრო გეოფიზიკა; არქეოგეოფიზიკა; ჰიდროგეოფიზკა; გეოთერმია; დრეკადობა და სეისმურობა; რღვევის სტატისტიკური ფრაქტალური მოდელები; და არაწრფივი დინამიკა გეოფიზიკაში; მიწისძვრების ფიზიკა; სეისმური პროცესის ტრიგერირება და სინქრონიზაცია; ხახუნის და სტიკ-სლიპის ფიზიკა; სეისმური საშიშროების და სეისმური რისკის შეფასება; მიწისძვრების პრობნოზი; მიწისქვეშა წყლების სეისმოჰიდრავლიკა; მულტი-რისკები, კატასტროფების რისკების შემცირება, ადრეული შეტყობინების სისტემები.

 

პუბლიკაციები:

310 სტატია, მათ შორის 105 – მაღალ იმპაქტის მქონე ჟურნალებში, 7 მონოგრაფიის ავტორი ან თანაავტორი.

 

 

საგანმანათლებლო აქტივობა

ლექციები ქანების ფიზიკაში, კოსმოგონიაში, ელექტროძიებაში, ეკოგეოფიზიკაში თბილისის სახ უნივერსიტეტში

 

8 საკადიდატო და 3 სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელობა

 

თსუ სტუდენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოების შედგენა: “ნარკვევები ქანების ფიზიკაში” (1975); ბუნებრივი სტრუქტურებისა და პროცესების სირთულე” (2000); “გეოფიზიკური მეთოდები ბუნების დაცვაში” (2004).

 

პროფესიული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა

ამერიკის გეოფიზიკური საზოგადოების წევრი, 1998 – დღემდე

საძიებო გეოფიზიკის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, 2000 – 2012

მიწისძვრების პროგნოზის ევროპის საექსპერტო კომიტეტის წევრი 2010-2008

საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაციის პრეზიდენტი – 1993-2000, 2009-დღემდე

 

პრემიები, ჯილდოები

საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების მ. ალექსიძის სახელობის პრემია, 1998 ღირსების ორდენი, 2000

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის პრემია, 2009

 

რედაქტორობა

მიწვეული რედაქტორი: Tectonophysics (SPECIAL ISSUE)”Mechanical and Electromagnetic Phenomena Accompanying Pre-seismic Deformation: from Laboratory to Geophysical Scale”(Vol. 431, Issues 1-4, p.p 302, 2007) ; Guest editors: K. Eftaxias, V. Sqrigna, and T. Chelidze;

“გეოფიზიკური ჟურნალის” – Геофизический журнал – (უკრაინა) სარედაქციო საბჭოს წევრი

საერთაშორისო ჟურნალის “Disaster Advances” სარედაქციო საბჭოს წევრი

 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიღებული საერთაშორისო

სამეცნიერო გრანტები

 

1 Effects of MHD Generated electromagnetic discharges on the seismic regime  (EM-QUAKES) 2000-2002 INTAS INTAS 99-064
2 Seismic Risk in Large Cities of Caucasus: Tools for Risk Management 2001-2006 NATO NATO SfP 974320
3 Caucasian Seismic Information Network 2002- 2006 ISTC A-651
4 Strategy development for long term pollution control in regions of extreme environmental risk (ENVRISK) 2002-2004 INTAS INTAS – 01-2301
5 Prediction of major events in multiscale fracture based on the theory of critical phenomena. 2002-2004 INTAS INTAS 01- 0748

 

6 Geodynamical Risks of High Dams 1996-2006 Council of Europe
7 Triggering and synchronization of seismic/acoustic emission 2006-2009 INTAS
14 Applying Isotope Techniques for the Assessment of Water Resources In Georgia 2007-2009 IAEA IAEA GEO8003
15 Open network of scientific Centers for mitigation risk of natural hazards in the Southern Caucasus and Central Asia 2006-2009 ISTC ISTC
16 Assessment of radon-hazard potential, residential exposure, lung cancer and COPD in West Georgia 2007-2009 ISTU ISTU# 3992,
17 Seismic hazard and risk assessment for Southern Caucasus-Eastern Turkey energy corridor. 2008- 2011 NATO – SFP NATO – SFP 983038
18 Pan-European and nation-wide landslide susceptibility assessment 2016-2017 Council of Europe No: GA/2017/08

537534

19 Development of cost-effective ground-based remote monitoring and early warning system for detecting debris flow/landslides initiation 2016-2017 Council of Europe No: GA/2017/08

537534

 

 

საქართველოს სამეცნიერო (შოთა რუსთაველის) ფონდის გრანტები – 5

 

 

ინდივიდუალური საერთაშორისო გრანტები

 

¹ გრანტის გამცემი მიწვეულის

სტატუსი

მიმღები ინსტიტუტი წელი
1 საფრანგეთის ეროვნული

განათლების სამინისტრო

მიწვეული

პროფესორი

პასტერის სტრასბურგის

უნივერსიტატი

1987
2 საფრანგეთის ეროვნული

განათლების სამინისტრო

მიწვეული

პროფესორი

პასტერის სტრასბურგის

უნივერსიტატი

1992
3 საფრანგეთის ეროვნული

განათლების სამინისტრო

მიწვეული

პროფესორი

რენის უნივერსიტეტი 1994
4 კოლორადოს უნივერსიტეტი

ბოულდერში

მიწვეული

პროფესორი

კოლორადოს უნივერსიტეტი

ბოულდერში

1995
5 საფრანგეთის ეროვნული

განათლების სამინისტრო

მიწვეული

პროფესორი

რენის უნივერსიტეტი 1995-

1997

6 Eეკოლ ნორმალ სუპერიორ

(პარიზი)

მიწვეული

პროფესორი

ეკოლ ნორმალ სუპერიორ

(პარიზი)

1999
7 NATO ექსპერტი ეტვეშის სახ. გეოფიზიკის

ინსტიტუტი (უნგრეთი)

2002
8 NATO ექსპერტი გეოფიზიკის

ინსტიტუტი (პოლონეთი)

2003

 

 

 

სამეცნიერო ხარისხების ხელმძღვანელობა:

 

საკანდიდატო ნაშრომების ხელმძღვანელობა: 8

სადოქტორო დისერტაციების კონსულტანტობა: 3

 

საერთაშორისო  სამეცნიერო რეიტინგები:

საერთო სია SCOPUS-ში -105; საერთო ციტირება – 989;  SCOPUS h-index: 18  

2007-2016 SCOPUS-ის სია,: სტატიები -38; ციტირება – 128;

 

 

2 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.