დემური დემეტრაშვილი

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნ. დოქტორი,

სექტორის ხელმძღვანელი » Read more

ალექსანდრე სურმავა

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნ. დოქტორი,

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

დიანა კვარაცხელია

PhD,  დოქტორი,

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. » Read more

მამუკა გვილავა

მეცნიერებათა დოქტორი,

მკვლევარი » Read more

ვეფხია კუხალაშვილი

მათემატიკოსი, მაგისტრი

მეცნიერ თანამშრომელი

» Read more

AGU შემოდგომის შეხვედრა. 10-14 დეკემბერი, 2018. ვაშინგტონო, აშშ – სეისმური სეისმური საშიშოების განსაზღვრა აქტიურო სტრუქტურებით – ნ. წერეთელი, ო. ვარაზანაშვილი, ზ. გოგოლაძე

» Read more

2018 წ 19 დეკემბერი – დასკვნითი კონფერენცია SRNSFG პროეტის „სეისმრური საშიშრების შეფასება სქართველოსთვის და სეისმური რისკის ქალაქ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით“- მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

» Read more

ევროპის სეისმოლოგიური კომისიის 36 -ე გენერალური ანსამბლეა. 2-7 სექტემბერი,2018. ვალეტა, მალტა.

» Read more

ამერიკის სეისმოლოგიური საზოგადოება. 14 -17 მაისი, მაიამი, ფლორიდა. აშშ.

» Read more

გრუნტის ძლიერი მოძრაობების ქსელი


» Read more

1 2 3 4