შოვის კატასტროფის შესაძლო გამომწვევი მოვლენები (სრული ვერსია)

ზურაბ კერესელიძე, ნოდარ ვარამაშვილი,

მყინვარ თბილისაზე განვითარებული  მოვლენების რიგითობის დადგენა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანას წარმოადგენს. ბუნებრივია, რომ მისი  გადაწყვეტის გარეშე შეუძლებელი იქნება შოვის ტრაგედიის  მიზეზების სრულფასოვანი ანალიზი, რომლის საფუძველზეც უნდა ჩამოყალიბდეს კატასტროფის ზუსტი  ფიზიკური სურათი. სხვანაირად შეუძლებელი იქნება   მსგავსი მასშტაბების მქონე  ბუნებრივი კატასტროფებისაგან ადამიანების პრევენციის საიმედო სისტემის აგება და მისი რაციონალურად ფუნქციონირება.

 

» Read more

შოვის კატასტროფის შესაძლო გამომწვევი მოვლენები

ზურაბ კერესელიძე, ნოდარ ვარამაშვილი

მყინვარ თბილისაზე განვითარებული  მოვლენების რიგითობის დადგენა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანას წარმოადგენს. ბუნებრივია, რომ მისი  გადაწყვეტის გარეშე შეუძლებელი იქნება შოვის ტრაგედიის  მიზეზების სრულფასოვანი ანალიზი, რომლის საფუძველზეც უნდა ჩამოყალიბდეს კატასტროფის ზუსტი  ფიზიკური სურათი. სხვანაირად შეუძლებელი იქნება   მსგავსი მასშტაბების მქონე  ბუნებრივი კატასტროფებისაგან ადამიანების პრევენციის საიმედო სისტემის აგება და მისი რაციონალურად ფუნქციონირება.

გაგრძელება

 

შოვის კატასტროფის გამომწვევი გეოფიზიკური ფაქტორების სავარაუდო მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი

პირველ რიგში ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ შოვში მომხდარი ტრაგედიის გამო და ვუსამძიმრებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს.

დედამიწაზე ორგანული მატერიის განვითარების ყოველი ახალი ეტაპი, როგორც წესი, მკვეთრ კლიმატურ ცვლილებებს უკავშირდებოდა. მათ მიმდინარეობასა და ხასიათს გლობალური გეოლოგიური პროცესებით გამოწვეული პლანეტის გეოქიმიური და გეოფიზიკური პარამეტრების გრძელვადიანი ვარიაციები განაპირობებდა. ბუნებრივია, რომ მსოფლიოში ყოველთვის ხდებოდა სტიქიური მოვლენები, რაც ნაწილობრივ კლიმატური პირობების ვარიაციებს უკავშირდებოდა. საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი პასიურად ეგუებოდა კლიმატურ ცვლილებებს. >>> » Read more

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ » Read more

წყალსაცავები და მევენახეობის პრობლემა

ზურაბ კერესელიძე , დარეჯან კირკიტაძე

» Read more

მზის აქტივობის ციკლები,იონოსფერო, ქართული ეთნოსი და ლ.გუმილევის ეთნოგენეზის თეორიის კრიტიკული ანალიზი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

ზურაბ კერესელიძე
z_kereselidze@yahoo.com » Read more

გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად!

2022 წ. 21-22 ნოემბერს ქ. თბილისში ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“.

» Read more

დედამიწის მაგნიტური ველი და ადამიანი

ზ.კერესელიძე, ზ.არზიანი

საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს პრობლემა, თუ როგორ მოქმედებენ ცოცხალ ორგანიზმებზე ბუნებრივი ფაქტორები, რომელთა შორისაც რადიაციული გამოსხივების გარდა, უმნიშვნელოვანესია დედამიწის მაგნიტური ველი (გეომაგნიტური ველი). » Read more

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება და ეკოლოგიური პრობლემები

» Read more

მოთხოვნის გაგზავნა მონაცემთა ბაზების მისაღებად

მონაცემთა ბაზების მისაღებად გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია

1 2 3 5