ირინე ხვედელიძე

მეცნიერებათა დოქტორი,
მეცნიერ მუშაკი

ირინე ხვედელიძის კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV)

გვარი, სახელი, მამის სახელი: ხვედელიძე ირინე ბორისის ასული.

მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა: 0112, საქართველო, თბილისი,
ჭოპორტის ქ. 3 ; 593-24-30-22, khvedelidze.i@gmail.com
irine.khvedelidze@tsu.ge

დაბადების თარიღი და ადგილი: 23.09.1978წ., ქ. თბილისი.

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

განათლება:
1996-2000: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. სპეციალობა: ინფორმატიკა
2000-2002: გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის მაგისტრატურა. სპეციალობა: გამოყენებითი მათემატიკა
2016-2019 : საქართველოს ტექ. უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და ტესტ-ინჟინერინგი PHD დოქტორი.
სამუშაო გამოცდილება:
2010/04/10-2014/04 თსუ მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის
სექტორი. სპეციალისტი
2014/04 – დღემდე თსუ მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის
სექტორი. მეცნიერ მუშაკი.

 

I. პუბლიკაციები;

III. პუბლიცაციები წიგნებში, რომელიც შედის Web of Science or Scopus
1,2018- Zurab Kereselidze, Marina Chkhitunidze, Irine Khvedelidze, Nino Zhonzholadze. The Kinematic Model of Nonuniform Rotation of Liquid Medium. INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN PURE AND APPLIDE MATHEMATICS (ICRAPAM2018). JULY 23-27 2018, Karadeniz Technical University, Prof. Dr. Osman Turan Convention Center, Trabzon, TURKEY, www.icrapam.org

 

ადგილობრივი პუბლიკაციები

1. M. Chkhitunidze, N. Dzhondzoladze, I.Khvedelidze. The Kinematic Model of Nonuniform Rotation of Liquid Medium. M.Nodia Institute of Geophysics Proceedings, #67, pp.55-62, 2017.
2. Z.Kereselidze, D. Odilavadze, M. Chkhitunidze. Hydrodynamic Model of Formation of Karst Voids. Journal of the Georgian Geophysical Society,Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.19B, 2016, pp. 26-34
3. ზ.კერესელიძე, ი. ხვედელიძე „წყლის ხარჯის შეფასება მდინარე ვერეს 13.06.2015 წლის წყალმოვარდნის dros“. მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, SSN1512-1135, ტ. LXIX, 2018
4. ამირანაშვილი ა., კერესელიძე ზ., მიტინი მ., ხვედელიძე ი., ჩიხლაძე ვ. „მდინარე ვერეს ხეობის მიკროკლიმატის შემაშფოთებელი ფაქტორები და მათი გავლენა წყალმოვარდნების ინტენსივობაზე“.მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXIX, 2018
5. Zurab Kereselidze, Irina Khvedelidze Institute of Geophysics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. Giorgi Shergilashvili. Orion Studio. “On the Probable Technical Reasons of the Devastating Flood in 2015 in Tbilisi “Journal of the Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127 Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.21(2), 2018, pp. 5 -16
6. ვ.სესაძე, ნ. სესაძე, ი.ხვედელიძე ORIGIN OF SYNERGETICS AND DEVELOPMENT ON THE BOUNDARY OF CENRURIES, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ჟურნალი 1(11)/2017 გვ 7 (75-82)
7. ვ.კეკენაძე, ვ.სესაძე,. ი.ხვედელიძე „ინოვაციური პროექტების მართვა და მისი ინფორმაციული მხარდაჭერა“. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2017 გვ 5 (62-67).
8. Chkhitunidze M. , Khvedelidze I. In Connection to the problem of damping the MHD waves in Lower Ionosphere. M.Nodia Institute of Geophysics Proceedings,vol.LXII, pp.36-40, 2010(on Russian )
9. A.Kordzadze, D.Demetrashvili,D.Kvarackhelia. V.Kukhalashvili. G.Kacharava, I.khvedelidze, N.Qavtaria. Numerical investigation of the relief influence on air motion in vicinity of joint of three continents – Europe – Asia and Africa. J. Geophys. Soc. vol. 11B, page 12-21. 2005
10.

 

ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობა:

ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობა:

1. 2010-2013წწ. EMME Earthquake model of Middle East Region, WP3,
2. 2010, თბილისის სეისმური რისკის შეფასება , შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობისა ოფისი (SDC) სამხრეთ კავკასიაში ,საძიებო სამუშაოები, სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ნინო წერეთელი, Gis ოპერატორი,ძირითადი მონაწილე.
3. 2016-2018 ნატოს პროქეტი G4934 „საქართველოში ენგურის ჰიდორელექტროსადგურის უსაფრთხოება გეოსაშიშროებებისგან“.გრუნტის თვისებების კვლევა, სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ნინო წერეთელი, ძირითადი მონაწილე.
4. 2016-2018 წწ. სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის და სეისმური რისკის – ქალაქ მუზეუმ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით, SRNSF-216758
5. 2015-2018 წწ. საქართველოში ენგურის ჰიდროეელქტროსადგურის უსაფრთხოება გეოსაშიშროებებისგან, NATO SFP-G4934 – ხელმძღვანელი

5 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.