მანანა კუპრაძე

სპეციალისტი

მანანა კუპრაძის კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV)

გვარი, სახელი, მამისსახელი: კუპრაძე მანანა პლატონის ასული

მისამართი, ტელეფონიელფოსტა:საქართველო, თბილისი, ი. აბაშიძის 29.

222–34–89,  595–38–00–30 ;  mankupradze@yahoo.com ,   manana.kupradze@tsu.ge

დაბადების თარიღი და ადგილი27.02.1948წ. ქ. თბილისი.

ოჯახური მდგომარეობა:დასაოჯახებელი.

 

განათლება:

1972წ.–თბილისის ივანე ჯავახიშვილი სსახელობი სსახელმწიფო უნივერსიტეტი სფიზიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა გეოფიზიკა.

სამუშაო გამოცდილება:

1972 –1974წ.წ. – გეოფიზიკის ინსტიტუტის რეგიონული სეისმოლოგიის განყოფილების ლაბორანტი.

1975 – 2005 წ.წ. – რეგიონული სეისმოლოგიის განყოფილების უმცროს მეცნიერ თანამშრომელი.

2006 – 2014 წ.წ. –სეისმოლოგიისა და ექსპერიმენტული გეოფიზიკის სექტორის ლაბორანტი.

2015 წ. – და ნსპეციალისტი.

უცხო ენის ცოდნა: რუსული კარგად.

 

პუბლიკაციები:

  1. 1977 წ. ჟურნალში Вопросы оптимизасции и сейсмических наблюдений М. А. Алексидзе,

Е. Л. Барамидзе, О. Д. Гоцадзе, М. П. Купрадзе, Н. А. Лекишвили, М. И. Тавдидишвили. Опыт

автоматизации поиска данных в каталоге Кавказских землетрясений.

  1. 1989 წ. ჟურნალში Прогноз землетрясений N 12 სტატია: Гоцадзе О.Д. Пилишвили Т. В.

Купрадзе М. П.  Сейсмический риск Кавказской перевальной железной дороги и

конкурентныхплощфдок Грузинской АЭС.

  1. ო. ვარაზანაშვილი, მ. კუპრაძე. ქ. თბილისის სეისმური ისტორია და სეისმური რისკი.
  2. 2016 წ. საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი. ნ. წერეთელი,

ო.  ვარაზანაშვილი, მ. კუპრაძე. ნ.ყვავაძე, ზ. გოგოლაძე.”საქართველოს სეისმური

კატალოგი.” გვ 62-69. ISSN 1512-1127

 

 

ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიეროკვლევით პროექტებში მონაწილეობა:

მონაწილეობა მაქვს მიღებული 2 საერთაშორისო და 2 ეროვნულ პროექტში.

  1. 2010-2013 წწ. EMME Earthquake model of Middle East Region, WP1,
  2. 2016-2018 წწ. სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის და სეისმური რისკის – ქალაქ მუზეუმ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით, SRNSF-216758

116 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.