ოთარ ვარაზანაშვილი

დოქ. ოთარ ვარაზანაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, 

დოქ. ოთარ ვარაზანაშვილი (1950 წ., 3 მარტი)

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, მ. ალექსიძის ქ. 1, 0171 თბილისი, საქართველო; ტელ.: (995 32) 2335513; ფაქსი: (995 32) 2332867; მობილური: (+995 599) 294943; ე-ფოსტა: otarivar@yahoo.com, otar.varazanashvili@tsu.ge

განათლება:

1971 წ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი; 1973-1976 წწ. – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტი; 1979 წ. – მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის აკადემიური დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება:

1995-2005 წწ. – მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის სეისმური საშიშროების ლაბორატორიის გამგე;  2006-2012 წწ. – თსუ მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის სეისმოლოგიისა და ექსპერიმენტული გეოფიზიკის სექტორის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი; 2013 წ.-დან – თსუ მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის სექტორის მთავარი  მეცნიერ  თანამშრომელი.

უკანასკნელი ხუთი წლის სამეცნიერო ნაშრომების სია:

Varazanashvili, O., Tsereteli, N., Bonali, F. L., Arabidze, V., Russo, E., Pasquale Mariotto, F., Gogoladze, Z., Tibaldi, A., Kvavadze, N., Oppizzi, P. 2018. GeoInt: the first macroseismic intensity database for the Republic of Georgia. . Journal of Seismology, Volume 22, Issue 3, pp. 625-667.

Sesetyan, K., Danciu, L., Demircioglu, M.B.,  Giardini, D., Erdik, M., Akkar, S., Gülen, L., Zare, M., Adamia, Sh., Ansari, A., Arakelyan, A., Askan, A., Avanesyan, M., Babayan, H., Chelidze, T., Durgaryan, R., Elias, A., Hamzehloo, H., Hessami, Kh., Kalafat, D., Kale, Ö., Karakhanyan, A., Khan, M. A., Mamadli, T., Al-Qaryouti, M., Sayab, M., Tsereteli, N., Utkucu, M., Varazanashvili, O., Waseem, M., Yalcin, H., Yılmaz, M.T. 2018. The 2014 Seismic hazard model of the Middle East: overview and results. Bulletin of Earthquake Engineering. Springer Netherlands, Volume 16, Issue 8,  pp 3535–3566.

Danciu, L., Sesetyan, K., Demircioglu, M., Gülen, L., Zare, M., Basili, R., Elias, A., Adamia, Sh., Tsereteli, N., Yalçın, H., Utkucu, M., Asif Khan, M., Sayab, M., Hessami, Kh., Rovida, A. N., Stucchi, M., Burg, J. P., Karakhanian, A., Babayan, H. Avanesyan, M., Mammadli, T., Al-Qaryouti, M., Kalafat, D., Varazanashvili, O., Erdik, M., Giardini, D. 2018. The 2014 earthquake model of the Middle East: seismogenic sources. Bulletin of Earthquake Engineering. Springer Netherlands, Volume 16, Issue 8, pp. 3465–3496.

Tibaldi, A., Alania, V., Bonali, F.L., Enukidze, O., Tsereteli, N., Kvavadze, N., Varazanashvili, O. 2017. Active inversion tectonics, simple shear folding and back-thrusting at Rioni Basin, Georgia. Journal of Structural Geology, vol. 96, pp. 35-53.

Adamia, Sh., Alania, V., Tsereteli, N., Varazanashvili, O., Sadradze, N., Lursmanashvili,  N., Gventsadze, A. 2017. Postcollisional tectonics and seismicity of Georgia. Geological  Society of America Special Papers, 525, p. SPE525-17, first published on March 23, 2017.

Tsereteli, N., Tibaldi., A., Alania, V., Gventsadse, A., Enukidze, O., Varazanashvili, O., Müller, B. I. R. 2016. Active tectonics of central-western Caucasus, Georgia. Tectonophysics, vol. 691, pp. 328–344.

Tsereteli, N., Varazanashvili, O., Kupradze, M., Kvavadze, N., Gogoladze, Z. 2016. Seismic catalog for Georgia. Journal of the georgian geophysical society, vol. 19A, pp. 66-74.

Elizbarashvili, E., Sh., Varazanashvili, O., Sh., Tsereteli, N., S., Elizbarashvili, M., E., Elizbarashvili, S., E., Gorgisheli, V., E. 2014. Droughts in Georgia. J. European Researcher, vol. 68, no. 2-1, pp. 308-316.

Tsereteli, N., Alania, V., Varazanashvili, O., Arabidze, V., Mukhadze, T., Gugeshashvili, T., Tsereteli, E. 2014. Loss estimation modeling for earthquake scenarios. ECCE-GSCE-WCCE International Conference Seismics 2014. “Seismic resistance and rehabilitation of buildings”. Tbilisi, Georgia. 29-30 May, pp. 104-111.

Elizbarashvili, E. Sh., Amiranashvili, А. G., Varazanashvili, O. Sh., Tsereteli N. S., Elizbarashvili, M. E., Elizbarashvili, S. E., Pipia, M. G. 2014. Hailstorms in the territory of Georgia. European Geographical Studies, vol. 2, no. 2, pp. 55-69.

 

ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობა:

 1. 2016-2018 წწ. სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის და სეისმური რისკის – ქალაქ მუზეუმ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით, SRNSF-216758 -კოორდინატორი.
 2. 2015-2018 წწ. საქართველოში ენგურის ჰიდროეელქტროსადგურის უსფრთხოება გეოსაშიშროებებისგან, NATO SFP-G4934 – ძირითადი მონაწილე.
 3. 2015-2017 წწ. სეისმური რისკის შეფასების წინასწარი შესწავლა საქართველოს სტრატეგიულ ქალაქებში, SRNSF-CNR – ძირითადი მონაწილე.
 4. 2015 წ. რადონის მონაცემთა რეგისტრაციის საზომი მოწყობილობის კომპლექტის საცდელი ნიმუშის შემუშავება და მომზადება მონაცემთა შეგროვების მართვის ცენტრალური ბლოკისათვის, BSEC/PDF/0026/12.2014 – თანახელმძღვანელი.
 5. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP1, WP6, JTI – ხელმძღვანელი.
 6. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP2, WP4, JTI – ძირითადი მონაწილე.
 7. 2011-2013 წწ. მიწისძვრით გამოწვეული ზარალის სცენარი  ქ. თბილისისთვის, JTI – ძირითადი მონაწილე.
 8. 2009-2013 წწ. სამხრეთ კავკასია-აღმოსავლეთ თურქეთის ენერგეტიკული დერეფნების სეისმური საშიშროებისა და რისკის შეფასება, NATO SFP-983038 – ძირითადი მონაწილე.
 9. 2006-2009 წწ. ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის შემცირება – საქართველოს განვითარების პოზიტიური ფაქტორი, GNSF/ST06/5-068 – ხელმძღვანელი.
 10. 2007-2009 წწ. დაძაბულობებთან დაკავშირებული გეოსაშიშროებები სამხრეთ კავკასიაში, INTAS-South Caucasus 9130 – ძირითადი მონაწილე.
 11. 2002-2004წწ. მოქმედებების გეგმების კონსოლიდაცია მიწისძვრების დროს, Eurasia Fund C02-4022 – ხელმძღვანელი.
 12. 2001-2002წწ. ქალაქების ბაქო, ერევანი, თბილისი მუნიციპალური სამსახურების ოპერატიული გეგმების შემუშავება დამანგრეველი მიწისძვრების შემთხვევაში, Eurasia  Fund C00-4016 – ძირითადი მონაწილე.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი (1995 წ.-დან დღემდე).

საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების წევრი (1993 წ.-დან 2000 წ-მდე)

საქართველოს გეოფიზიკური  ასოციაციის წევრი (2008 წ.-დან დღემდე).

საქართველოს ღირსების მედლის მფლობელი (2000 წ.).

 

133 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.