თენგიზ ქირია

თენგიზ ქირია

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის სექტორის ხელმძღვანელი

მათემტიკის დოქტორი, პროფესორი

https://scholar.google.com/citations?user=ZeNsKroAAAAJ&hl=en

 

მიღებული განათლება
აკადემიური ხარისხი/სტატუსი დაწესებულების დასახელება ქვეყანა სპეციალობა
დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მათემატიკა
დიპლომირებული სპეციალისტი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტი საქართველო (Georgia) ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა

 

 

პროექტები
მიმდინარე პროექტები
პროექტის დასახელება თანამდებობა პროექტის ხელმძღვანელი დაწყების თარიღი დონორი
მანქანური სწავლებისგამოყენება საქართველოში მეწყრული პროცესების პროგნოზირებისათვის მკვლევარი ავთანდილ ამირანაშვილი 20.12.2023 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
დასრულებული პროექტები
პროექტის დასახელება თანამდებობა პროექტის ხელმძღვანელი დაწყების თარიღი დასრულების თარიღი დონორი
მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა ინჟინერ-პროგრამისტი თამაზ ჭელიძე 01.10.2016 01.10.2018 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
ნამსხვრევების ნაკადების / მეწყერების დაწყების შესამცირებლად ხარჯების ეფექტური დაფუძნებული დისტანციური მონიტორინგი და ადრეული გაფრთხილების სისტემა ინჟინერ-პროგრამისტი თამაზ ჭელიძე 01.01.2016 01.01.2017 Council of Europe No: GA/2017/08 537534
საქართველოს რიონ-მტკვრის დეპრესიის და შავი ზღვის აღმოსავლეთ სექტორის სიღრმული გეოლოგიური 2/3D მოდელირება, გაზ-ნავთობზე პროგნოზული შეფასება გეოლოგიურ-გეოფიზიკური მეთოდებით და ღრმა ჭაბურღილების მონაცემებით. დამხმარე სპეციალისტი სვეტლანა ღონღაძე 01.01.2013 01.01.2015 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
დასაქმების ისტორია
მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი
სამუშაო ადგილი სტრუქტურული ერთეულის დასახელება თანამდებობა მოვალეობები დაწყების თარიღი
საქართველოს ტექნიკური უივერსიტეტი Department of Mathematics პროფესორი ლექციების ჩატარება – ალბათობის თეორია, მათემატიკური სტატისტიკა, მონაცემთა მეცნიერება 17.06.2021
თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი დედამიწის ფიზიკისა და გეომაგნტიზმის სექტორი სექტორის ხელმძღვანელი სექტორის ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო პროცესის წარმართვა, საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, მონაცემთა დამუშავება, ახალი აპარატურის კალიბრაცია, მოდელირება Mathlab-ში, სხვადასხვა მათემატიკური მოდელების აგება დედამიწის მაგნიტური ველისთვის. 12.03.2018
სამუშაო გამოცდილება
კომპანია / დაწესებულება სტრუქტურული ერთეულის დასახელება თანამდებობა მოვალეობები დაწყების თარიღი დასრულების თარიღი
კავკასიის ნანოტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის რეგიონალური ცენტრი ადმინისტრაცია დირექოტრი ორგანიზაციის სამეცნიერო საქმიანობის ხელმძღვანელობა 17.10.2023 29.05.2024
იუზერ აკადემია სამეცნიერო ცენტრი მათემატიკური მოდელირების სპეციალისტი კომპანიაში შემოსული პროექტების ანალიზი, მათი პროტოტიპების პროგრამირება, Arduio , Esp32, ენა C/C++, Python, Mathlab 25.09.2018 23.12.2020
თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი დედამიწის ფიზიკისა და გეომაგნტიზმის სექტორი მეცნიერ თანამშრომელი ექსპერიმენტები, ინჟნერია, მათემატიკური მოდელირება, მონაცემთა დამუშავება 06.02.2007 08.03.2018
სამეცნიერო პროდუქტიულობა
პატენტები
დასახელება გამცემი ორგანიზაცია სარეგისტრაციო ნომერი გაცემის წელი
მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ტელემეტრიული სისტემა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი AU 2018 14838 2019
სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო
ტიპი ავტორ(ებ)ი სათაური ჟურნალი წელი
სტატია თ. ქირია, მ. ნიკოლაიშვილი, თ. ჩხაიძე. დედამიწის კლიმატის ცვლილების გამომწვევი მთავარი მიზეზების შესახებ მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. LXXVI, ISSN 1512-1135, თბილისი, ã ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023. 2023
სტატია Tamaz Chelidze, Tengiz Kiria, George Melikadze, Tamar Jimsheladze and Gennady Kobzev Earthquake Forecast as a Machine Learning Problem for Imbalanced Datasets: Example of Georgia, Caucasus Frontiers in Earth Science 2022
სტატია Zurab Chelidze, Nodar Varamashvili, Tamaz Chelidze, Tengiz Kiria, Tamar Tsamalashvili Automatic Telemetric Monitoring/Early Warning Systems, with Multi-task Sensor, Applied to Mass Movements NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security book series (NAPSC) 2021
სტატია Tamaz Chelidze*, Giorgi Melikadze, Tengiz Kiria, Tamar Jimsheladze and Gennady Kobzev Statistical and Non-linear Dynamics Methods of Earthquake Forecast: Application in the Caucasus Frontiers in Earth Science 2020
მონოგრაფია თ ჭელიძე, ნ ვარამაშვილი, ზ ჭელიძე, თ ქირია, ნ ღლონტი, ჯ ქირია, თ წამალაშვილი მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა 2019
სტატია Zurab S. Zerakidze, Jemal K. Kiria, Tengiz V. Kiria, Ivane N. Loladze Thy Consistent Criterion for Stationary Gaussion Statistical Structures Journal of the Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127 Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.21(1), 2018, pp.5 -10 2018
სტატია G. Pantsulaia, T. Kiria Calculation of Lebesgue Integrals by Using Uniformly Distributed Sequences in (0,1) Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute Volume 170, Issue 3, December 2016, Pages 402-409 open access 2016
სტატია M. Kintsurashvili, T. Kiria, G. Pantsulaia On objective and strong objective consistent estimates of unknown parameters for statistical structures in a Polish group admitting an invariant metric Journal of Statistics: Advances in Theory and Applications, Volume 13, No. 2 (2015) 179-233 2015
სტატია M. Kintsurashvili, T. Kiria, G. Pantsulaia On Moore-Yamasaki-Kharazishvili type measures and the infinite powers of Borel diffused probability measures on R Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications, Volume 38, 2016, Pages 83-103 2015
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
სამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაური ჩატარების ადგილი წელი
International Scientific Conference”Geophysi cal Processes in the Earth and its Envelopes” Dedicated to 90-th Anniversary of Mikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0. THE RELATIONSHI P BETWEEN EARTH’S MAGNETIFIEL D VARIATIONS AND SOLAR ACTIVITY Tbilisi, Georgia 2023
პროდუქტიულობის მაჩვენებელი
# ციტირების ინდექსი h-ინდექსი
Google scholar 24 3
Scopus 3 2

One comment

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.