თენგიზ ქირია

თენგიზ ქირია

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის სექტორის ხელმძღვანელი

მათემტიკის დოქტორი

დაბ. 16 აგვისტო, 1975წ. ქ. ზუგდიდი

დაოჯახებული

თბილისი, ყაზბეგის 31

599 88 37 16,  kiria8@gmail.com

 

  წლები სასწავლებელი/სამსახური
1992 ქ. ზუგდიდის მე-9 საშუალო სკოლა

ფიზიკა-მათემატიკის სპეც კურსით

მოსწავლე
1992-1997 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. სპეცკურსი – ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა.

კვლევა თემაზე: ფასიან ქაღალდთა ბაზრის სტოხასტური მოდელი.

(გავიარე სამხედრო კათედრა – ვარ კავშირგაბმულობის რეზერვის ოფიცერი)

სტუდენტი
2013-2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუდენტ-დოქტორანტი. სპეციალობა მათემატიკა

დისერტაციის თემა: სტაციონარული სტატისტიკური პროცესების პარამეტრების შეფასების შესახებ

 

შრომები:

[1]  Tengiz KiriaGogi Pantsulaia, On objective and strong objective consistent estimates of unknown parameters for statistical structures in a Polish group admitting an invariant metric, Journal of Statistics: Advances in Theory and Applications, Volume 13, No. 2 (2015) 179-233

[2] G. Pantsulaia and T. Kiria.On statistical structures in a Polish non-locally-compact group admitting an invariant metric,Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute168 (2015), 117-127

[3] T.Kiria, On the statistical structure defined by the law of the iterated logarithm, Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics Volume 29, 2015, pp. 68-71.

http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol29/kiria.pdf

[4] Gogi Pantsulaia, Tengiz Kiria , Calculation of Lebesgue integrals by using uniformly distributed sequences.Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute

Volume 170, Issue 3, December 2016, Pages 402–409.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2346809216300034

https://arxiv.org/pdf/1507.02978.pdf

 

ხარისხი

მათემატიკის დოქტორი

 

 

 

2013-2017 კონფერენციები:

1.    მოხსენება ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXIX გაფართოებულ სხდომებზე

[1]  თ. ქირია. საშუალო კვადრატული გადახრის ერთი ობიექტური უსასრულო შერჩევითი ძალდებული შეფასების შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXIX გაფართოებული სხდომები , 22-24 აპრილი, 2015 .

 

2.  მოხსენება ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXXX გაფართოებულ სხდომებზე 20-22 აპრილი, 2016

[1] თენგიზქირია, ზურაბზერაკიძე. ჰიპოთეზის შესამოწმებელი ძალდებული კრიტერიუმი გაუსის ერთგვაროვანი ველის სტატისტიკური სტრუქტურისათვის.

 

3. მოხსენება – საქართველოსბიზნესისაკადემია_SBA. თბილისი 2016 (2016 წლის 19-20 მაისი) საერთაშორისოკონფერენცია  (Business development in Global economy)

კინწურაშვილი მურმანი,  ქირია თენგიზი  – ზოგიერთი ეკონიმიკური ამოცანის მათემატიკური მოდელი (Mathematical moelings of some Econimical problems

2008 წლიდან ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ  მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსიტუტი

 

შ. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი

საქართველოს რიონ- მტკვრის დეპრესიის და შავი ზღვის აღმოსავლეთ სექტორის სიღრმული გეოლოგიური 2/3D მოდელირება, გაზ- ნავთობზე პროგნოზული შეფასება გეოლოგიურ- გეოფიზიკური მეთოდებით და ღრმა ჭაბურღილების მონაცემებით.

თანამშრომელი

 

გრანტის მონაწილე

მიმდინარე

პროექტი

შ. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი

საშიში ბუნებრივი მოვლენები და ადრეული შეტყობინების სისტემები

 

ძირითადი შემსრულებელი

მათემატკური მოდელირება და პროგრამირება

(arduino-ს ბაზაზე , ენა  С)

 

პროგრამები მუშობის გამოცდილება
Data Mining Solution

სტატისტიკური ანალიზი და პროგნოზირების
კომპიუტერული მოდელები, დიდი სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება (BIG Machine learning)

4 წელი
ხელოვნური ინტელექტი, ცოდნის ბაზა  და არაცხადი ლოგიკა.

Neurointeligence, Neurosolution

Fuzy dup Finder , prediction Tools, Mathlab

6 წელი
MS Oficce (word, Excell, powerpoint, publisher.)
office VB macro, Visual Basic, Python
15 წელი
, html, css, phpQuarXpress, photoshop

CorelDraw, Ilustator, avid liquid, premier

14 წელი
win2008 server და დომენური ქსელების  ადმინისტრირება და დაცვა, active directory and dhcp server, 7 წელი
სასაწყობო-სარეალიზაციო მაღაზიათა ქსელის პროგრამა  “სოფტიონის” ადმინისტრატორი და წარმომადგენელი საქართველოში 2 წელი
scholar.google.com

https://scholar.google.com/citations?user=ZeNsKroAAAAJ&hl=ru&authuser=1

 

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.