თამაზ ჭელიძე – თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტეს სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

ფიზ-მათ. მეცნ. დოქტორი, ქიმიის მეცნ. დოქტორი,

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

 

» Read more