გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლითი გეოფიზიკის სექტორი