ეკატერინე მეფარიძე

მეცნიერ თანამშრომელი

ekamep@gmail.com ekaterine.mepharidze@tsu.ge
www.tsu.edu.ge , www.ig-geophysics

საქართველო, თბილისი, მე-3 მასივი, 10 კვ, 5 კორ
+995 599-90-41-00

2006-2011 – სპეციალისტი
2012 – დღემდე – მეცნიერ თანამშრომელი

• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
• სპეციალობა მართვა და კომპიუტერული ავტომატიზაცია
• აკადემიური ხარისხი ბაკალავრი
თარიღი 2004-2006
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
• სპეციალობა ტექნიკური, ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური სისტემების მართვა და კომპიუტერული ავტომატიზაცია
•აკადემიური ხარისხი
მაგისტრი
ბოლო წლების პუბლიკაციები სულ 41

პუბლიკაციებზე SCOPUS-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში ინდექსირებულ იმპაქტ ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალებში იძებნება 29 ციტირება. h-index: 4 – SCOPUS-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზის მიხედვით;
h-index: 4 – Web of Science(Thomson)-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზის მიხედვით, იძებნება 18 ციტირება.
პუბლიკაციებზე Scholar Google-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში იძებნება 56 ციტირება. h-index: 4 – Scholar Google -ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზის მიხედვით.
პუბლიკაციებზე Researchgate-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში იძებნება 35 ციტირება და RG ინდექსი 10.23. h-index: 4 – Researchgate -ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზის მიხედვით.
იგულისხმება აღნიშნული ბაზებიდან ამოღებული Author h-index.

2016
Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Ekaterine Mepharidze, Dimitri.Tephnadze, Natalia Zhukova, Preliminary results of forced stick-slip synchronization area studies: experiments and theoretical models, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v. 19a, 2016, pp. 35-48.
2016
Aleksandre Sborshchikovi, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova. Ekaterine Mepharidze, Teimuraz Matcharashvili, The Variation of Scaling Features of Earthquakes Temporal and Spatial Distribution in Caucasus Area“, Enviromental Systems Research II,International Proceedings of Chemical Biological & Environmental Engineering ISS:2010-4618 Vol 91(2016), pp.91-94. doi:10.7763/IPCBEE.2016.V91.14.
2017
Tamaz Chelidze, Dimitri Tephnadze, Ekaterine Mepharidze, The Dependence of the Forced Stick-Slip Waiting Times on the Forcing Frequency and Intensity, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 11, no. 1, 2017, 73-78
2017
T. Matcharashvili, N. Zhukova, E. Mepharidze, A. Sborshikov, Analysis of time series of earthquake occurrence in Caucasus, Proceedings, ITISE 2017 International work-conference on Time Series, 18-20, September, 2017, Granada, Spain, 2017, 1240-1242.
2018
Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Zurab Javakhishvili, Natalia Zhukova, Nato Jorjiashvili, Ia Shengelia, Ekaterine Mepharidze, Aleksandre Sborshchikovi, Analysis of the Complexity of Seismic Data Sets:Case Study for Caucasus; In: Complexity of Seismic Time Series, Elsevier, 2018, pp. 3-25.
DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8 3.
2018
Tamaz Chelidze, Temur Matcharashvili, Nodar Varamashvili, Ekaterine Mepharidze, Dimitri Tephnadze, Zurab Chelidze, Complexity and Synchronization Analysis in Natural and Dynamically Forced Stick-Slip: A Review; In: Complexity of Seismic Time Series, Elsevier, 2018, pp. 276-321.
DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00009-2 275.
2019
Tamaz Chelidze, Giorgi Melikadze, Gennady Kobzev, Ia Shengelia, Nato Jorjiashvili, Ekaterine Mepharidze, Hydrodynamic and seismic response to teleseismic waves of strong remote earthquakes in Caucasus, Acta Geophysica, 2019, pp. 1-16. doi: 10.1007/s11600-018-00241-7.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 2006-2008 სეისმური და აკუსტიკური მოვლენების ტრიგერირება და სინქრონიზაცია, გამოყენება მიწისძვრების პროგნოზისათვის – საქართველოს (შოთა რუსთველის ) ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/ST06/5-028
2006-2008 Triggering and synchronization of seismic/acoustic events by weak external forcing as a sign of approaching the critical point – INTAS Nr 05-1000008- 7889
2009-2011 პირველი ნაბიჯი დიდი კაშხლების ტელემეტრიული კომუნიკაციისა და რეალურ დროში გეოტექნიკური ინფორმაციის მონიტორინგის სისტემის შექმნისაკენ: ენგურის კაშხლის საერთაშორისო პოლიგონის მაგალითი – საქართველოს (შოთა რუსთველის ) ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# STCU- GNSF09/548) და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (STCU-#5016)
2013-2016 დინამიკურად ტრიგირირებული სეისმურობა – დედამიწის ქერქის დაძაბული მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდი: გამოყენება მიწისძვრის პროგნოზირებისათვის – შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# 31/31)
2016-2019 მიწისძვრების დროში განაწილების დინამიკური კვლევა – შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# 217838)

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა 2007 – თბილისი, საქართველო Proceedings of International Scientific conferenceITC’07(“Inform ation Technologies in control”) – Control of the dynamics of stick slip acoustic emission by small periodic electromagnetic forcing
2007- ვენა, ავსტრია European Geosciences Union General Assem bly (EGU) – Control of temporal distribution of stick slip acoustic emission by periodic electromagnetic forcing
2008 – ვენა, ავსტრია European Geosciences Union General Assem bly (EGU) – Acoustics of stick-slip deformation under external forcing: the model of seismic process
2009 – ვენა, ავსტრია European Geosciences Union General Assem bly (EGU) – Acoustics of stick-slip under external forcing as a model of seismic process triggering/synchronization
2011 – ვენა, ავსტრია European Geosciences Union General Assem bly (EGU) – Transitions in dynamics of acoustic emission at stick-slip movement of rock sample at different stiffness of spring-block system
2015 – პრაღა, ჩეხეთი XXVI IUGG General Assembly – Are there attractors in seismic time series?
2017 – გრანადა, ესპანეთი ITISE 2017 – International Work-Conference, Time Series Analysis
2018 – რომი, იტალია CHAOS 2018 /The 11th International Conference: An International Conference on NonLinear Analysis and Modeling: Theory and Applications
2018 – ვალეტა, მალტა 36th General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)
2019 – მილანი, იტალია ICESD 2019“ (10th International Conference on Environmental Science and Development-ICESD 2019

უნარები სეისმოლოგია, გეოფიზიკური მონაცემთა მასივების არაწრფივი ანალიზი, არაწრფივი დინამიკა, დინამიკური სირთულე, სინქრონიზაცია, კომპიუტერული მოდელირება; MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), CorelDRAW, Photoshop, MATLAB, Internet Explorer.
ენების ცოდნა რუსული, ქართული, ინგლისური
ჯილდოები 2018 წლის საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაციიs (სგა) ახალგაზრდული პრემია

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:

ადგილობრივი პუბლიკაციები:

1. Tamaz Chelidze, Temur Matcharashvili, Zurab Javakhishvili, Thea Khutsishvili, Ekaterine Mepharidze, Natalia Zhukova, Influence of periodic variations of Enguri reservoir water level on regional seismic activity, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.11, pp. 74-93, 2006.
2. Vakhtang Abashidze, Thea Khutsishvili, Zurab Javakhishvili, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze, Corr. Member of the Academy Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Controlling Influence of Reservoir Water Level on Local Seismic Energy Release, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 175, 2, 77-80, 2007.
3. Vakhtang Abashidze, Zurab Javakhishvili, Thea Khutsishvili, Ekaterine Mepharidze, Natalia Zhukova, Corr. Member of the Academy Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Increase of order of Local seismic energy release caised by water level variation in the Enguri high dam reservoir, Bull. of Georgian Natl. Acad. Sci. vol. I(vol. 175), 3, 49-51, 2007.
4. Matcharashvili T. N., Chelidze T. L., Zhukova N. N., Mepharidze E. V., Investigation of dynamical and scaling characteristics of SYM-H data variation for 1995-2006, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.12, pp. 25-28, 2008.
5. Chelidze T.L., Zhukova N.N., Lursmanashvili O.V., Matcharashvili T.N., Mepharidze E.V., Stroboscope (synchrogram) technique for revealing high order synchronization in stick-slip process, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.12, pp. 29-32, 2008.
6. Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Corr. Member of the Academy, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze, Alexander Sborshchikov, Investigation of Dynamics of Temporal Distribution of Acoustic Waves Caused by Stick-Slip Process, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 4, no. 1, 53-55, 2010.
7. Dynamics of Earth Crust Tilts and Seismicity at Enguri Dam International Test Site During Dam Construction and Reservoir Filling, Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Vakhtang Abashidze, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze, Research Workshop on EXPLORATION AND EXPLOITATION OF GROUNDWATER AND THERMAL WATER SYSTEMS IN GEORGIA, pp. 96-109, 2010.
8. T. Chelidze, T. Matcharashvili, A. Abashidze, M. Kalabegishvili, N. Zhukova, E. Mepharidze, Real time telemetric monitoring system of large dams and new methods for analysis of dam dynamics, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.15a, pp. 49-66, 2011-2012.
9. A. Sborshchikov, E. Mepharidze, D. Tephnadze, N. Javakhishvili, I. Petriashvili, Time variation of the seismicity related with the Enguri high dam reservoir- field and laboratory data analysis, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.16a, pp. 96-103, 2013.
10. T. Gegechkori, N. Zhukova, E. Mepharidze, A. Gventsadze, A. Sborshchikovi, Results of surface-wave tomography of Earth’s crust for Lesser Caucasus according to data of Rayleigh waves, Nano Studies, 7, pp. 213-220, 2013.
11. T. Chelidze, E. Mepharidze, D.Tephnadze, Arnold’s tongues at electromagnetic and mechanical synchronization of stick-slip, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.17a, pp. 28-38, 2014.
12. Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Zurab Javakhishvili, Natalia Zhukova, Nato Jorjiashvili, Ia Shengelia, Ekaterine Mepharidze, Zurab Chelidze, Aleksandre Sborshchikovi, Temporal and Spatial Variations of Scaling Behavior of Seismic Process in Caucasus, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 9, no. 2, pp. 59-64, 2015.
13. T. Chelidze, N. Zhukova, T. Matcharashvili, E. Mepharidze, Search of Attractors in seismic time series of Caucasus, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.18a, pp. 3-18, 2015.
14. Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Ekaterine Mepharidze, Dimitri.Tephnadze, Natalia Zhukova, Preliminary results of forced stick-slip synchronization area studies: experiments and theoretical models, Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v. 19a, pp. 35-48, 2016.
15. Tamaz Chelidze, Dimitri Tephnadze, Ekaterine Mepharidze, The Dependence of the Forced Stick-Slip Waiting Times on the Forcing Frequency and Intensity, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 11, no. 1, pp. 73-78, 2017.
საერთაშორისო პუბლიკაციები:

1. Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Tea Khutsishvili, Natalia Zhukova, Eka Mepharidze, Control of temporal distribution of stick slip acoustic emission by periodic electromagnetic forcing, European Geosciences Union (EGU) General Assembly Vienna, Austria, 15 – 20 April, 2007.
2. T. Matcharashvili, T. Chelidze, T. Khutsishvili, N. Zhukova, E. Mepharidze, Control of temporal distribution of stick slip acoustic emission by periodic electromagnetic forcing, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2007, Vol. 9, EGU2007-A-00324 00324, 2007.
3. T. Khutsishvili, T. Matcharashvili, T. Chelidze, N. Zhukova, E. Mepharidze. Control of the dynamics of stick slip acoustic emission by small periodic electromagnetic forcing, Proceedings of International Scientific conference ITC’07(“Information Technologies in control”), Tbilisi, Georgia, Vol. 1, p. 291, 2007.
4. Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Otar Lursmanashvili, Nodar Varamashvili, E. Mepharidze, N. Zhukova, Acoustics of stick-slip deformation under external forcing: the model of seismic process synchronization, Proceeding of the 2nd IASME/WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES’08), University of Cambridge, Cambridge, UK, February 23-25, pp. 36-43, 2008.
5. Chelidze T. L., Matcharashvili T. N., Javakhishvili Z. Sh., Abashidze V. G., Khutsishvili T. G., Mepharidze E. V., Zhukova N. N. Influence of periodic variations of Enguri reservoir water level on regional seismic activity, Geophysical Journal, Institute of Geophysics Natl. Acad. Sci of Ukraine, №3, vol. 30, pp 87-94, 2008. in russian
6. T. Chelidze, T. Matcharashvili, T. Khutsishvili, E. Mepharidze, N. Zhukova, Reservoir-induced synchronization in local seismicity, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2008, Vol. 10, EGU2008-A-02364, 2008.
7. T.L. Chelidze, T. Matcharashvil, O. Lursmanashvili, N. Varamashvili, N. Zhukova, and E. Meparidze, Acoustics at Stick-slip under external forcing as a model of seismic process triggering/synchronization, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2009, Vol. 11, EGU2009-643-1, 2009.
8. T.L. Chelidze, T. Matcharashvili, N. Zhukova, E. Meparidze, T. Iyemori, Dynamical and scaling characteristics of hourly averaged geomagnetic SYM-H data variation, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2009, Vol. 11, EGU2009-645, 2009.
9. Teimuraz N. Matcharashvili, Tamaz L. Chelidze, Natasha N. Zhukova, Eketerine V. Mepharidze, Synchronization of stick-slip acoustic emission caused by small influences, CHAOS 2009, 2nd Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Chania Crete Greece, 1-5 June 2009.
10. Chelidze T., Lursmanashvili O., Matcharashvili T., Varamashvili N., Zhukova N., Mepharidze E., High-order synchronization of stick–slip process: experiments on spring–slider system, Nonlinear Dynamics, 59(1-2): 259–275, 2010. DOI 10.1007/s11071-009-9536-6.
11. Matcharashvili, T., Chelidze, T., Abashidze, V., Zhukova, N., Mepharidze, E. and Kobakhidze, T., Influence of large water reservoir constraction and filling on dynamics of Earth crust local tilts, Hydrocomplexity:New Tools for Solving Wicked Water Problems Kovacs Colloquium, July 2010 (IAHS Publ. 338, 2010), pp. 268-269, 2010.
12. Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze and Alexander Sborshchikov, Influence of movement regime of stick-slip process on the size distribution of accompanying acoustic emission characteristics, Geophysical Research Abstracts EGU General Assembly 2010, Vol. 12, EGU2010-9333-1, 2010.
13. Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze and Alexander Sborshchikov, Persistence analysis of daily mean air temperature variation in Georgia, Geophysical Research Abstracts EGU General Assembly 2010, Vol. 12, EGU2010-9518-1, 2010.
14. T. Chelidze., N., O. Lursmanashvili, T. Matcharashvili, N. Varamashvili, N. Zhukova, E.Mepharidze, High order synchronization of stick-slip process: experiments on spring-slider system, Abstract book, ESC2010 6-10 September 2010-Montpellier, France, p.123, 2010.
15. Matcharashvili, T., Chelidze, T., Abashidze, V., Zhukova, N., Mepharidze, E., Dynamics of local Earth crust tilts under influence of High Dam construction and large water reservoir filling, Abstract book, ESC2010 6-10 September 2010-Montpellier, France, p.156, 2010.
16. T. Chelidze, T. Matcharashvili, O. Lursmanashvili, N. Varamashvili, N. Zhukova, and E. Meparidze, Trigering and Synchronization of Stick-Slip: Experiments on Springer-Slider System, Synchronization and Triggering: from Fracture to Earthquake Processes Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Volume 1, Part 3, 123-164, 2010. DOI: 10.1007/978-3-642-12300-9_8, Springer.
17. T. Matcharashvili, T. Chelidze, V. Abashidze, N. Zhukova, and E. Meparidze, Changes in Dynamics of Seismic Processes Around Enguri High Dam Reservoir Induced by Periodic Variation of Water Level, Synchronization and Triggering: from Fracture to Earthquake Processes Geoplanet: Earth and Planetary Sciences, Volume 1, Part 3, 273-286, 2010. DOI: 10.1007/978-3-642-12300-9_20, Springer.
18. Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova and Ekaterine Mepharidze, Investigation of acoustic emission accompanying stick-slip movement of rock sample at different stiffness of spring-block system, Tribology International, 44(7-8), pp. 811-819, 2011. doi:10.1016/j.triboint.2011.02.005.
19. Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Vakhtang Abashidze, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze, Urbano Fra Paleo, Evidence for changes in the dynamics of Earth crust tilts caused by the large dam construction and reservoir filling at the Enguri dam international test area (Georgia), Nonlinear Dynamics, 66(4), pp. 523-529, 2011. DOI 10.1007/s11071-010-9930-0.
20. Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze, Transitions in dynamics of acoustic emission at stick-slip movement of rock sample at different stiffness of spring-block system, Geophysical Research Abstracts EGU General Assembly 2011, Vol. 13, EGU2011-2413, 2011.
21. Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze, Analysis of the influence of water level variation in large reservoir on the local seismic energy release by recurrence quantitative analysis (RQA), Geophysical Research Abstracts EGU General Assembly 2012, Vol. 13, EGU2011-2413, 2012.
22. Aleksandre Sborshchikovi, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova. Ekaterine Mepharidze, Teimuraz Matcharashvili, The Variation of Scaling Features of Earthquakes Temporal and Spatial Distribution in Caucasus Area, Enviromental Systems Research II, International Processing of Chemical Biological &Environmental Engineering ISS:2010-4618Vol 91(2016), pp.91-94, 2016. doi:10.7763/IPCBEE.2016.V91.14.
23. T. Matcharashvili, N. Zhukova, E. Mepharidze, A. Sborshikov, Analysis of time series of earthquake occurrence in Caucasus, Proceedings, ITISE 2017 International work-conference on Time Series, 18-20, September, 2017, Granada, Spain, 1240-1242, 2017.

24. Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Zurab Javakhishvili, Natalia Zhukova, Nato Jorjiashvili, Ia Shengelia, Ekaterine Mepharidze, Aleksandre Sborshchikovi, Analysis of the Complexity of Seismic Data Sets:Case Study for Caucasus; In: Complexity of Seismic Time Series, Elsevier, 2018, pp. 3-25.
DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8 3.

25. Tamaz Chelidze, Temur Matcharashvili, Nodar Varamashvili, Ekaterine Mepharidze, Dimitri Tephnadze, Zurab Chelidze, Complexity and Synchronization Analysis in Natural and Dynamically Forced Stick-Slip: A Review; In: Complexity of Seismic Time Series, Elsevier, 2018, pp. 276-321.
DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00009-2 275.

26. Tamaz Chelidze, Giorgi Melikadze, Gennady Kobzev, Ia Shengelia, Nato Jorjiashvili, Ekaterine Mepharidze, Hydrodynamic and seismic response to teleseismic waves of strong remote earthquakes in Caucasus, Acta Geophysica, 2019, pp. 1-16. doi: 10.1007/s11600-018-00241-7.

2 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.