თეიმურაზ მაჭარაშვილი

სექტორის ხელმძღვანელი,

ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი,

 

კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV

გვარი, სახელი, მამის სახელი: მაჭარაშვილი თეიმურაზ ნიკოლოზის ძე

მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა: თბილისი,

ვაჟა ფშაველას გამზირი ქ ¹95,

ტელ: +99532254-57-40; +995557-16-94-10,

ფაქსი: +99532233-28-67,

ელ-ფოსტა: matcharashvili@gtu.ge

 

დაბადების თარიღი: 25 სექტემბერი 1956 წ.

განათლება: 1974-1979 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი. 1979-1982  ასპირანტურა

სამეცნიერო ხარისხი: 2003- ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება: მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლითი გეოფიზიკის სექტორის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები და ციტირება: ფიზიკის სხვადასხვა დარგში გამოქვეყნებული 200ზე მეტი ნაშრომი. მათ შორის 55 რეფერირებული პუბლიკაცია SCOPUS-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში ინდექსირებულ იმპაქტ ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალებში. ამ პუბლიკაციებზე SCOPUS-is საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში ინდექსირებულ იმპაქტ ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალებში იძებნება 306 ციტირება.

SCOPUS-is საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზის მიხედვით ციტირების ინდექსი (Author h-index):  h=11.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

Conference on dynamical systems, 1998, Trieste;  IUGG XXII General Assemly, 1999, Birmingham;

Nonlinear dynamics in life and social sciences, 2000, Moscow;

Twentieth Century Harmonic Analysis, 2000, Il Ciocco, Italy;

Complexity on macroscopic and microscopic scales, 2001, Oslo; Fall meeting on Harmonic analysis, 2001, Boston;

Morse Theoretic Methods in Nonlinear Analysis and in Symplectic Topology, 2004, Montreal;

Computational noncommutative algebra and applications, Il Ciocco, Italy;

Hydrofractals’03, Ascona, Switzerland;

Advances in Sensing with Security Applications,  2005;

Co-director and invited lecturer of NATO ASI “Imaging for Detection and Identification”, 23 July – 5 August, 2006, Il Ciocco, Italy.

Dynamics Days Europe, Loughborough, 2007, UK.

Spatial Planning as a Strategy for Mitigation and Adaptation to Natural Hazards “ 3 – 9 March 2008, Santiago de Compostela, Spain.

Dynamics Days Europe, Delft, 2009, Netherlands.

Dynamical Systems and Randomness Conference, Paris, France, 2009.

Hydrocomplexity, Kovacs Colloquium, Paris, 2010

Fractals and Dynamic Systems in Geoscience. Perugia, Italy, 2013

Modern Dynamical Methods in Geophysics, Warsaw, Poland, 2015

8th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2015), Paris, France, 2015.

9thChaotic Modeling and Simulation (CMSIM) conference, Paris,  2016.

10th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Barcelona, Spain, 2017

The ITISE, International work-conference on Time Series, Granada, Spain, 2017

 

სამეცნიერო საგრანტრო პროექტებში მონაწილეობა:

INTAS-01-2301, Selforganized criticality concept and prediction of strong seismic events, 2002-2004.

DAAD funded three month visit to Institute of Physics, University of Oldenburg,   Germany, 2004.

INTAS- 05-1000008-7889, Triggering and synchronization of seismic/acoustic events by weak external forcing as a sign of approaching the critical point

GNSF/ST06/5-028 – 2006-2008. Triggering and synchronization of seismic and acoustic events by weak external forcing: implications for earthquake prediction

ISTC A-1418, 2006-2008. Open network of Scientific Centers for Mitigation Risk of Natural Hazards in the Southern Caucasus and Central Asia.

RER /8/012-IAEA, Isotope Methods for Management of Drinking Water Resources in Water  Scarcity Areas.

DAAD funded three month visit to Institute of Physics, University of Oldenburg,   Germany, 2010.

The first step to creation of real time geotechnical telemetric monitoring system of large dams: the case of the Enguri dam International Test area. 2009-2011, STCU-5016.

Imvestigation of large dam induced changes in geophysical phenomena:the case study of Enguri dam International Test Area, Georgia, CNR-RNSF, 2012-2013.

Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF), grant 217838 “Investigation of dynamics of earthquake’s temporal distribution” 2016-2019.

 

უცხოური ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, გერმანული.

 

ბოლო 5 წლის რეფერირებული პუბლიკაციების ნაწილი:

  1. Matcharashvili, T. Chelidze, Z. Javakhishvili, N. Zhukova, N. Jorjiashvili, I. Shengelia.

Discrimination between stochastic dynamics patterns of ambient noises (case study for Oni seismic station), Acta Geophysica, (DOI) 10.2478/s11600-013-0141-1, June 2013.

 

  1. Matcharashvili, L. Telesca, T. Chelidze, Z. Javakhishvili, N. Zhukova, Analysis of temporal variation of earthquake occurrences in Caucasus from 1960 to 2011, Tectonophysics, DOI information: 10.1016/j.tecto.2013.07.033 . 2013.

 

Matcharashvili T; Chelidze T., Zhukova, N., Influence of High Energy Electromagnetic Pulses on the Dynamics of the Seismic Process Around the Bishkek Test Area (Central Asia), Pure and Applied Geophysics, 172 (2015), 1893-1908.

 

Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova, Assessment of the relative ratio of correlated and uncorrelated waiting times in the Southern California earthquakes catalogue, Physica A 433 (2015) 291–303.

 

Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Z. Javakhishvili, Natalia Zhukova, Variation of the scaling characteristics of temporal and spatial distribution of earthquakes in Caucasus, Physica A 449 (2016) 136-144.

 

Teimuraz Matcharashvili, Natalia Zhukova, Tamaz Chelidze, Dimitra Founda and Evangelos Gerasopoulos, Analysis of long-term variation of the annual number of warmer and colder days using Mahalanobis distance metrics— A case study for Athens, Physica A 487 (2017) 22–31.

 

Matcharashvili, T., Hatano, T., Chelidze, T., Zhukova, N., Simple statistics for complex Earthquake time distributions, Nonlinear Processes in Geophysics, 25(3), 2018, pp. 497-510.