ალექსანდრე სბორშჩიკოვი

მათემატიკის დოქტორი,

მეცნიერ თანამშრომელი, 
საქართველო, თბილისი, ძმობის ქ. 2ა
+995 555528953

aleksandre.sborshchikov1657@ens.tsu.edu.ge
a.sborshchikov@gmail.com
www.tsu.edu.ge

დაბედების თარიღი 29 მარტი 1989

 

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი/სპეციალობა 2009-2012  – სპეციალისტი

2012 – დღემდე    –   მეცნიერ თანამშრომელი

სექტორი გეოფიზიკის ველების დინამიკისა და გამოთვლით გეოფიზიკის სექტორი
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 

           

 

განათლება

• თარიღი 2006-2010
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო    უნივერსიტეტი
• სპეციალობა მათემატიკა
• აკადემიური ხარისხი ბაკალავრი
თარიღი 2010-2012
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო    უნივერსიტეტი
• სპეციალობა მათემატიკა
•აკადემიური ხარისხი

 

მაგისტრი
თარიღი 2012-დღემდე
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო    უნივერსიტეტი
• სპეციალობა მათემატიკა
•აკადემიური ხარისხი

 

დოქტორანტი

 

 

პუბლიკაციები სულ 20

 

პუბლიკაციებზე SCOPUS-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში ინდექსირებულ იმპაქტ ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალებში იძებნება 5 სტატია და  5 ციტირება.

ციტირების ინდექსი:  2-  SCOPUS-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზის მიხედვით; Thomson-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში იძებნება 2 სტატია . Google Scholar-ში იძებნება 23 სტატია და 9 ციტირება. ციტირების ინდექსი -2. Research gate-ში იძებნება 15 სტატია RG INDEX- 5,24 . იგულისხმება აღნიშნული ბაზებიდან ამოღებული Author h-index.

  2018

R.Mnatsakanov, A.Sborshchikovi,Recovery of quantile  and quantile density function using the frequency moments. Journal of Statistics and Probability Letters (2018) Statistics and Probability Letters Volume 140, September 2018, Pages 53-62

  2018

Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze , Zurab Javakhishvili , Natalia Zhukova , Nato Jorjiashvili , Ia Shengelia , Ekaterine Mepharidze , Aleksandre Sborshchikovi, Analysis of the Complexity of Seismic Data Sets:

Case Study for Caucasus. Springer book (2018)

    2017

R.Mnatsakanov, A.Sborshchikovi, Recovery of a Quantile Function from Moments. Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, Netherlands, 315 (2017), 354-364

    2017

A.Sborshchikovi, On Nonparametric Quantile Function Estimation Using Transformed Moments, BULLETIN OF    THE   GEORGIAN    NATIONAL   ACADEMY  OF    SCIENCES, Tbilisi, vol. 11, no. 3,  2017, 22-27

    2017

T. Matcharashvili, N. Zhukova, E. Mepharidze, A. Sborshikov, Analysis of time series of earthquake occurrence in Caucasus, Proceedings, ITISE 2017 International work-conference on Time Series, 18-20, September, 2017, Granada, Spain, 2017, 1240-1242.

    2016

Aleksandre Sborshchikovi, Tamaz Chelidze, Natalia Zhukova. Ekaterine Mepharidze, Teimuraz Matcharashvili, The Variation of Scaling Features of Earthquakes Temporal and Spatial Distribution in Caucasus Area“, Enviromental Systems Research II,International Proceedings of Chemical Biological & Environmental Engineering ISS:2010-4618Vol 91(2016), pp.91-94. doi:10.7763/IPCBEE.2016.V91.14.

    2015

Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Zurab Javakhishvili, Natalia Zhukova, Nato Jorjiashvili, Ia Shengelia, Ekaterine Mepharidze, Zurab Chelidze, Aleksandre Sborshchikovi, Temporal and Spatial Variations of scaling behavior of seismic process in Caucasus , Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 9, no. 2, pp. 59-64, 2015

    2014

A. Sborshchikovi,G. Kobzev,G. Melikadze,Str. Mavrodiev, Boreholes water level and earthquake’s prediction (2011­2013), COMPLEX RESEARCH OF EARTHQUAKE’S

FORECASTING POSSIBILITIES, SEISMICITY AND CLIMATE CHANGE CORRELATIONS, 2014

    2014

Teimuraz Matcharashvili, Zurab Tsveraidze, Aleksandre Sborshchikovi, Tamar Matcharashvili, The importance of bibliometric indicators for the analysis of research , TRAMES, 18(68/63), 4, pp. 345–356, 2014

 

    2014

A.Gevorgyan, A. Khangaldyan, S.Mavrodiev, M. Adibekyan, G.Melikadze, A.Sborshchikovi, G.Kobzev, T.Jimsheladze, Method of standard deviation for analysis of Caucasus borehole water level data, COMPLEX RESEARCH OF EARTHQUAKE’S FORECASTING POSSIBILITIES, SEISMICITY AND CLIMATE CHANGE CORRELATIONS, 2014

    2013

T.Chelidze , T.Matcharashvili, N.Zhukova, A.Sborshchikovi Scalling features of ambient noise at different levels of local seismic activity, Nano Studies 2013,7, pp.201-206

    2012

T.Matcharashvili, Z. Javakhishvili, N. Jorjiashvili T.Chelidze, N.Zhukova, A.Sborshchikovi , D. Tepnadze, Studying of Scaling Features of Ambient Noise at Different Levels of Local Seismic Activity, Georgian national academy of sciences, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol.3 ,no.1 2012

    2010

Teimuraz Matcharashvili, Tamaz Chelidze, Corr. Member of the Academy, Natalia Zhukova, Ekaterine Mepharidze, Alexander Sborshchikov, Investigation of Dynamics of Temporal Distribution of Acoustic Waves Caused by Stick-Slip Process, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 4, no. 1, 53-55, 2010.

 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 2015-2016 მიწისძვრების დროში განაწილების ლოკალური თავისებურებების შესწავლა კავკასიისა და დედამიწის სხვა რეგიონების სეისმური კატალოგების ანალიზის საფუძველზე – შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (დოქტორანტის გრანტი: DO/74/5/104-14)
2016-2019 მიწისძვრების დროში განაწილების დინამიკური კვლევა   –  შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# 217838)

 

საერთაშორისო და ადგილობრივი  სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა 2013 – სოფია,

ბულგარეთი

 Black SeaHazNet EU-7TH FRAMEWORK
2016-რომი, იტალია ICESD 2016“ (7th  International  Conference  on  Environmental  Science  and  Development-ICESD 2016)
2016-თბილისი,

საქართველო

Ilia Vekua Conference
2017 – გრანადა, ესპანეთი ITISE 2017 – International Work-Conference, Time Series Analysis
2018 –

რომი, იტალია

CHAOS 2018 /The 11th International Conference: An International Conference on NonLinear Analysis and Modeling: Theory and Applications
2018 – ვალეტა, მალტა 36th General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)
2018 –

თბილისი, საქართველო

Ivane Javakhishvili Tbilis State University Yearly Conference
2019 – მილანი, იტალია ICESD 2019“ (10th  International  Conference  on  Environmental  Science  and  Development-ICESD 2019)

 

 

უნარები სეისმოლოგია, გეოფიზიკური მონაცემთა მასივების არაწრფივი ანალიზი, არაწრფივი დინამიკა, დინამიკური სირთულე, სტატისტიკა, ალბათობის თეორია, სინქრონიზაცია, კომპიუტერული მოდელირება; MS Windows, MS  Office (Word, Excel, PowerPoint), CorelDRAW,  Photoshop, MATLAB, Internet Explorer.
ენების ცოდნა რუსული, ქართული, ინგლისური
ტრენინგი: National training course on isotope hydrology in the frame of IAEA project –  თბილისი,   საქართველო – 2012.
ჯილდოები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალი – 2016
2018 წლის საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაციიs (სგა) ახალგაზრდული პრემია

 

 

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.