საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება.

ეძღვნება საქართველოში რეგულარული მაგნიტურ-მეტეოროლოგიური და სეისმური დაკვირვებების ორგანიზების 175 და 120 წლისთავს.

თბილისი, 12–14 დეკემბერი, 2019 წ.

2019 წლის  12-14 დეკემბერს  თბილისში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე   „უნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება“. კონფერენცია ეძღვნება საქართველოში რეგულარული მაგნიტურ-მეტეოროლოგიური და სეისმური დაკვირვებების ორგანიზების 175 და 120 წლისთავს.

 

გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად!

სექციები და თემები

 

 1. მონიტორინგი (გაზომვები, ანალიზი, მოდელირება, პროგნოზი)
 • მიწისძვრა და მასთან დაკავშირებული მოვლენები;
 • ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფები;
 • კლიმატის ცვლილება და მასთან დაკავშირებული კატასტროფები;
 • ჰელიოკოსმოსური კატასტროფები;
 • ტყის ხანძრები;
 • ბუნებრივი კატასტროფების მათემატიკური, ემპირიული, ლაბორატორიული (მათ შორის ტრიგერირება და ინდუცირება) მოდელირება;
 • სატელიტური და მიწისპირა დისტანციური გაზომვები;
 • მიწისპირა ქსელური გაზომვები;
 • წერტილოვანი გაზომვები;
 • ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული სოციალური და ეკონომიკური დანაკარგების შეფასება.

 

 1. პრევენცია
 • ამინდის მოდიფიცირება;
 • ბუნებრივი კატასტროფებისაგან საინჟინრო დაცვა;
 • ადრეული შეტყობინების სისტემები.

 

 • შედეგების შერბილება
 • ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შერბილებისათვის ღონისძიებების დაგეგმვა;
 • საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამსახურების საქმიანობის სრულყოფა;
 • საერთაშორისო თანამშრომლობა;
 • საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა.

 

 

კონფერენციის ჩატარების დრო     –   2019 წელი, 12-14 დეკემბერი

კონფერენციის ჩატარების  ადგილი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტი, საქართველო, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N1, კორპუსი I.

კონფერენციის სამუშაო ენა – ქართული, ინგლისური.

 

ონფერენციის წამყვანი ორგანიზატორები

საქართველო:

თსუ, მ. ნოდიას სხ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი;

სტუ, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი;

თსუ, ვახუშტი ბაგრატიონის სახ.  გეოგრაფიის ინსტიტუტი;

აა(ი)პ ასოციაცია მეცნიერებისათვის.

 

კონფერენციის მხარდამჭერი ორგანიზაციები

საქარველო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო;

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

შპს ბპ ექპლორეიშნ კასპიის ზღვა საქართველო;

გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური;

სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “დელტა”;

საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაცია;.

სხვა ქვეყნები:

ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

უზბეკეთის რესპუბლიკის  გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სახელმწიფო კომიტეტის ნ.მ. აბდულაევის სახელობის გეოლოგიისა და გეოფიზიკის ინსტიტუტი;

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დედამიწის კვლევის აეროკოსმოსური სამეცნიეო ცენტრი;

ჰელიოკლიმატოლოგიის ინსტიტუტი, ფრეჩენი, გერმანია.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები

პირველი შეტყობინების გაგზავნა – 20 ივლისამდე, 2019;

განაცხადების და აბსტრაქტების მიღება (თანდართული ფორმებით) – 20 სექტემბრამდე, 2019;

აბსტრაქტების შერჩევა – 20 სექტემბრამდე, 2019;

შერჩეული სტატიების გამოგზავნა (თანდართული ფორმით)- 15 ნოემბრამდე, 2019;

პოსტერის ელექტრონული ვერსიის გამოგზავნა (დაუსწრებელი მონაწილეებისათვის) – 15 ნოემბრამდე, 2019;

საორგანიზაციო ხარჯების თანხის გადახდის ქვითრის წარდგენა – 15 ნოემბრამდე, 2019;

პოსტერების ბეჭდვა – (დაუსწრებელი მონაწილეებისათვის) – 5  დეკემბრამდე,  2019;

ავტორთა შეტყობინება (პროგრამა და სხვ)       – 5  დეკემბრამდე, 2019;

კონფერენციის შრომათა კრებულის გამოცემა – 12 დეკემბერი, 2019;

კონფერენციაზე რეგისტრაცია –  12 დეკემბერი, 2019.

 

საორგანიზაციო შენატანი*

მონაწილეობის ფორმა ქვეყანა სტუდენტი აკადემიური პერსონალი
ზეპირი მოხსენება საქართველო 50 ლარი 100 ლარი
ზეპირი მოხსენება საზღვარგარეთი – განვითარებული ქვეყნები (აშშ, ევროკავშირი და სხვა) 50 აშშ დოლარი 100 აშშ დოლარი
ზეპირი მოხსენება საზღვარგარეთი – დსთ და განვითარებადი ქვეყნები 20 აშშ დოლარი 40 აშშ დოლარი
პოსტერი (დასწრებულად) საქართველო 50 ლარი 100 ლარი
პოსტერი (დასწრებულად) საზღვარგარეთი – განვითარებული ქვეყნები (აშშ, ევროკავშირი და სხვა) 50 აშშ დოლარი 100 აშშ დოლარი
პოსტერი (დასწრებულად) საზღვარგარეთი – დსთ და განვითარებადი ქვეყნები 20 აშშ დოლარი 40 აშშ დოლარი
პოსტერი (დაუსწრებლად) საქართველო 25 ლარი 50 ლარი
პოსტერი (დაუსწრებლად) საზღვარგარეთი – განვითარებული ქვეყნები (აშშ, ევროკავშირი და სხვა) 25 აშშ დოლარი 50 აშშ დოლარი
პოსტერი (დაუსწრებლად) საზღვარგარეთი- დსთ და განვითარებადი ქვეყნები 10 აშშ დოლარი 20 აშშ დოლარი

 

 * სარეგისტრაციო საფასური გადაირიცხება კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტის მიერ მოხსენებების შერჩევის შემდეგ.

კონფერენციის სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტების წევრები სარეგისტრაციო საფასურს არ იხდიან.

კონფერენციის ყველა მონაწილეების ნაშრომები გამოქვეყნდება როგორც ბეჭდურ, ასევე  ელექტრონული ფორმით, და ინდექსირებული იქნება სულ მცირე Google Scholar-ში.

 

 • საორგანიზაციო შენატანი უნდა გადაირიცხოს საბანკო ანგარიშზე:

ლარის გადარიცხვა:

მიმღები ბანკი – სს “საქართველოს ბანკი”, ბანკის კოდი: BAGAGE22; გაგარინის ქ. 29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

მიმღების დასახელება – ასოციაცია  მეცნიერებისათვის

მიმღების ანგარიშის ნომერი – GE39BG0000000101591797

ტელ: (+995 32) 2 444 444

ელ. ფოსტა – welcome@bog.ge

 

გადახდის ქვითარში აუცილებელია მიეთითოს:

 1. საერთაშორისო კონფერენციისათვის – ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში.
 2. თანხის შემომტანის სახელი და გვარი.

 

ავიაბილეთების და სასტუმროს დაჯაშვნა შესაძლებელია საქართველოს სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოში, მაგალითად: < www.bluesky.ge > < https://goodtravel.ge/en > < www.travelworldtours.ge >

 

 

სამეცნიერო კომიტეტი
საქართველო
თამაზ ჭელიძე

სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე

აკადემიკოსი, ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური გეოფიზიკის სექტორის გამგე. ელ. ფოსტა: tamaz.chelidze@gmail.com , მობ.: +995 577 79 07 45

ნანა ბოლაშვილი

სამეცნიერო კომიტეტის  თანათავმჯდომარე

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, დირექტორი. ელ. ფოსტა: nana.bolashvili@gmail.com , მობ.: +995 577 94 83 14

თენგიზ ცინცაძე

სამეცნიერო კომიტეტის თანათავმჯდომარე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, დირექტორი.

ელ. ფოსტა: tengo_hydro@live.ru , მობ.: +995 599 50 38 75

ავთანდილ ამირანაშვილი

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორის გამგე.

ელ. ფოსტა: avtandilamiranashvili@gmail.com , მობ.: +995 595 44 93 26

დემური დემეტრაშვილი

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორის გამგე.

ელ. ფოსტა: demur.demetrashvili@tsu.ge , მობ.: +995 574 75 32 18

ზურაბ კერესელიძე

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი.

ელ. ფოსტა: z_kereselidze@yahoo.com , მობ.: +995 593 33 64 85

ნოდარი ვარამაშვილი

ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

ექსპერიმენტული და გამოყენებითი გეოფიზიკის სექტორის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

ელ. ფოსტა: ldvarama@gmail.com , მობ.: +995 557 11 93 26

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი,

კლიმატოლოგიის და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების გამგე, პროფესორი.

ელ. ფოსტა: eelizbar@hotmail.com , მობ.: +995 599 73 58 86

მარიკა ტატიშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი,

ამინდის პროგნოზის, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების მოდელირების განყოფილების გამგე

ელ. ფოსტა: marika.tatishvili@yahoo.com , მობ.: +995 595 13 30 52

გიორგი მელაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი,

კლიმატოლოგიის და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. ელ. ფოსტა: meladze.agromet@gmail.com , მობ.: +995 595 92 96 50

ლიანა ქართველიშვილი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,

ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი და გამოყენებითი კლიმატოლოგიის განყოფილების უფროსი. ელ. ფოსტა: lianakartvelishvili@yahoo.com , მობ.: +995 591 40 41 60

ემილ წერეთელი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,

გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

ელ. ფოსტა: emiltsereteli@gmail.com , მობ.: +995 599 54 48 88

თამარ ნადირაძე

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი

ელ. ფოსტა: tamila.nadiradze@gmail.com,  მობ.: +995 93 33 89 45

მაგდა დავითაშვილი

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.

ელ. ფოსტა: magdadav@gmail.com , მობ.: +995 599 94 98 78

ბეჟან ასანიძე

შპს ბპ ექპლორეიშნ კასპიის ზღვა საქართველო, მილსადენების უსაფრთხო ექსპლუატაციის ინჟინერი (გეო-საშიშროებები). ელ. ფოსტა: asanb0@bp.com , მობ.: +995 595 11 72 51

ომარ ლანჩავა

გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. ელ. ფოსტა: o.lanchava@yahoo.com , მობ.: +995 599 93 86 29

ქეთევან ხაზარაძე

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ანალიტიკის, ადამიანური რესურსების მართვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი.

ელ. ფოსტა: ketevankhazaradze@gmail.com , მობ.: +995 577 93 94 43

ნინო ჯაფარიძე

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი.

ელ. ფოსტა: njaparidze@moh.gov.ge , მობ.: +995 577 22 28 02

სხვა ქვეყნები
ვლადიმირ ოინაგრიან

ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიისა და გეოლოგიის ფაკულტეტის გეოგრაფიისა და გეომორფოლოგიის კათედრის  პროფესორი

ელ. ფოსტა: vboynagryan@ysu.am , მობ.: +(37491) 93 51 39

ბახტიერ ნურტაევი

უზბეკეთის რესპუბლიკის  გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სახელმწიფო კომიტეტის ნ.მ. აბდულაევის სახელობის გეოლოგიისა და გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, გეოფიზიკის განყოფილების ხელმძღვანელი

ელ. ფოსტა: nurtaev@ingeo.uz , მობ.: 99871 262 68 82

სერგეი სტანკევიჩი

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის  დედამიწის კვლევის აეროკოსმოსური სამეცნიეო ცენტრი,

დისტანციური ზონდირების გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილაბის მთავარ მეცნიერ თანამშრომლი. ელ. ფოსტა: st@casre.kiev.ua , მობ.: +38 (044) 290 26 00

ბახრამ ნურტაევი

ჰელიოკლიმატოლოგიის ინსტიტუტი, ფრეჩენი, გერმამია, დამოუკიდებელი მეცნიერი

ელ. ფოსტა: nurtaev@gmx.net , მობ.: +49 2234 205847

 

 

საორგანიზაციო კომიტეტი
ნუგზარ ღლონტი

საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

დირექტორი. ელ. ფოსტა: Ghlonti60@yahoo.com , მობ.: +995 599 58 29 30

თამარი ხახუტაშვილი

საორგანიზაციო კომიტეტის თანახელმძღვანელი

ა(ა)იპ ასოციაცია მეცნეირებისათვის, პრეზიდენტი. ელ. ფოსტა: tamar@4science.ge , მობ.: +995 593 30 49 42

ნინო ბერიანიძე

საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატორი

ა(ა)იპ ასოციაცია მეცნიერებისათვის, აღმასრულებელი დირექტორი.

ელ. ფოსტა: nikoli700@yahoo.com , მობ.: +995 598 30 36 00

მანანა ნიკოლაიშვილი

საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის სექტორის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

ელ. ფოსტა: manananikola@gmail.com , მობ.: +995 557 23 62 90

მიხეილ ფიფია

საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი,

კლიმატოლოგიისა და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

ელ. ფოსტა: m.pipia@gtu.ge , მობ.: +995 593 55 65 11

ნარინე არუთინიანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, დირექტორის თანაშემწე.

ელ. ფოსტა: ecohydmet@yahoo.com , მობ.: +995 593 40 41 67

სოფიკო მათიაშვილი

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

ექსპერიმენტული და გამოყენებითი გეოფიზიკის სექტორის მეცნიერ თანამშრომელი.

ელ. ფოსტა: sophiko_79@mail.ru , მობ.: +995 551 36 99 99

ეკატერინე მეფარიძე

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

გეოფიზიკური ველების დინამიკის და გამოთვლითი გეოფიზიკის სექტორის მეცნიერ თანამშრომელი

ელ. ფოსტა: ekamep@gmail.com , მობ.: +995 599 90 41 00

ირმა ღლონტი

ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი,

ბიბლიოთეკარი. ელ. ფოსტა: irmaglonti@yahoo.com , მობ.: +995 599 15 15 77

რუსუდან კახიშვილი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, კრიზისული სიტუაციების მართვის ეროვნული ცენტრტის უფროსი სპეციალისტი. ელ. ფოსტა: rusudan.kakhishvili@gmail.com , მობ.: +995 577 22 29 81

ინგა ჯანელიძე

დამოუკიდებელი მეცნიერი.  ელ. ფოსტა: ingajanelidze9@gmail.com , მობ.: +995 599 96 50 04

ნოდარ ჯავახიშვილი

სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “დელტა”, რადარის  სპეციალისტი.

ელ. ფოსტა: javakhishvilinodari@gmail.com , მობ.: +995 577 30 76 74

ნინო თანიაშვილი

საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაცია, მდივანი.

ელ. ფოსტა: Ninotaniashvili@yahoo.com , მობ.: +995 599 39 65 15

 

სტატიის ელექტრონული ვერსია, სარეგისტრაციო ბარათი და საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლი უნდა გადმოგზავნოს ელ. ფოსტით მისამართზე: ndgconference@4science.ge

 

რეგისტრაცია და სტატიის ატვირთვა შესაძლებელია აგრეთვე ვებ-გვერდზე:

 http://4science.ge/conferences/index.php/CONF/CONF

 საკონტაქტო პირები:

ნინო ბერიანიძეელ. ფოსტა: nikoli700@yahoo.com , მობ.: +995 598303600

მანანა ნიკოლაიშვილიელ. ფოსტა: manananikola@gmail.com , მობ.: +995 557 23 62 90

მიხეილ ფიფია –ელ. ფოსტა:  m.pipia@gtu.ge, მობ.: +995 593 55 65 11

3 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.