თეიმურაზ მაჭარაშვილი

სექტორის ხელმძღვანელი,

ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი,

» Read more

ეკატერინე მეფარიძე

მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

ალექსანდრე სბორშჩიკოვი

მათემატიკის დოქტორი,

მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

ტეფნაძე დიმიტრი

მეცნიერ თანამშრომელი
» Read more

ჭელიძე ზურაბ

მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

ლევანი ლალიაშვილი

ლაბორანტი
» Read more