2018 წ 19 დეკემბერი – დასკვნითი კონფერენცია SRNSFG პროეტის „სეისმრური საშიშრების შეფასება სქართველოსთვის და სეისმური რისკის ქალაქ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით“- მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

» Read more

2018 წ 13 სექტემბერი – NATO SfP G4934 ს პროექტის „საქართველოში ენგურის ჰიდროელექტრო სადგურის უსაფრთხოება გეოსაშიშროებების მიმართ“ დასკვნითი კონფერენცია -ვ. ჯავახიშილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი.

» Read more