ნინო წერეთელი

სექტორის ხელმძღვანელი, პროფესორი. » Read more

ოთარ ვარაზანაშვილი

დოქ. ოთარ ვარაზანაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

ლალი ქაჯაია

პროფესორი,

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

სერგო გოგმაჩაძე

გეოლოგიის  დოქტორი, ექსპერტი

» Read more

მანანა კუპრაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

» Read more