ნინო წერეთელი

სექტორის ხელმძღვანელი, პროფესორი. » Read more

ოთარ ვარაზანაშვილი

დოქ. ოთარ ვარაზანაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

ვახტანგ არაბიძე

პროფესორი,

მთავარი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

ლალი ქაჯაია

პროფესორი,

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

ირინე ხვედელიძე

მეცნიერებათა დოქტორი,
მეცნიერ მუშაკი » Read more

თათია შარია

სპეციალისტი

» Read more

მანანა კუპრაძე

სპეციალისტი

» Read more

ნაზი ტუღუში

სპეციალისტი » Read more

თამარ შუბლაძე

სპეციალისტი » Read more

ლაშა ღუდუშაური

სპეციალისტი » Read more