დიანა კვარაცხელია

PhD,  დოქტორი,

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

CV დიანა კვარაცხელია

დაბადების თარიღი: 7 სექტემბერი, 1969

მოქალაქეობა:   საქართველოს მოქალაქე

სამეც. აკად. ხარისხი:  PhD,  დოქტორი

 

პერსონალური საკონტატო ინფორმაცია:

მისამართი:   თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ცინცაძის  ქ. N11

ტელეფონი:    მობ: +995 579 712 099

ელფოსტა: diana_kvaratskhelia@yahoo.com

diana.kvaratskhelia@tsu.ge

 

სამსახურებრივი პოზიცია  და  საკონტაქტო ინფორმაცია :

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი: ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ.ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს  დინამიკის მოდელირების სექტორი

ალექსიძის 1, თბილისი, 0160, საქართველო ;

ინსტიტუტის   Fax:  (995 32) 33 28 67; 33 59 34

ინსტიტუტის საიტი :  http://www.ig-geophysics.ge/index_eng.html

ინსიტუტის mail :   ig.geophysics@gmail.com

 

სამეცნიერო პროფილი,  იხ. საიტები :

 

https://scholar.google.com/citations?user=jlbwtHkAAAAJ&hl=en&scioq=diana+kvaratskhelia

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=Kvaratskhelia&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=07f548f827a7e0eed3251f41b0cb2a2a&sot=anl&sdt=aut&sl=44&s=AU-ID%28%22Kvaratskhelia%2c+Diana+U.%22+24166637300%29&txGid=51797a6f8517dda96871c019eadd41b2

https://www.researchgate.net/profile/Diana_Kvaratskhelia2

 

http://www.oceanexpert.net/viewMemberRecord.php?&memberID=13490

http://www.ioc-goos.org/index.php?option=com_oe&task=viewMemberRecord&memberID=13490

 

სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა:  26 (15  სტატია ,  11 კონფერენციის მასალები )

სამეცნიერო კვლევის მიმართულება : ჰიდროსფეროსა და ატმოსფეროს  ფიზიკა,  ფიზიკური ოკეანოგრაფია.

კვლევის ინტერესი:  ზღვისა და ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების რიცხვითი მოდელირება: იონოსფერულ და ატმოსფერულ გარემოში ტურბულენტური პროცესების თავისებურებების გამოკვლევა.  

კვლევის მეთოდები :  გამოთვლითი მათემატიკა,  რიცხვითი ანალიზი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხ

 • 2003 წ.– ფიზიკა-მათმატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, 00.23 . გეოფიზიკა ( ჰიდროსფეროსა და ატმოსფეროს ფიზიკა), მ.ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია;
 • 1993 წ.– მაგისტრთან გათანაბრებულის ხარისხის დიპლომი, გამოყენებითი მათემატიკის (მათემატიკური ფიზიკის) სპეციალობით,  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

განათლება

 • 1996–2001 წწ.– საქართველოს მეცნიერერებათა აკადემიიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი;
 • 1988-1993 წწ., ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი.

 

სამსახურებრივი გამოცდილება.

 • 01.2014-დან დღემდე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორის (ამჟამად, ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორი) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
 • 2009-2018 წწ. სოხუმის სახემწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებათა ფაკულტეტის, გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებით,  ასისტენტ პროფესორი.
 • 02.2012-02.01.2014 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის, ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორის მეცნიერ თანამშრომელი.
 • 10.2006-13.02.2012 წწ, მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის, ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორის მეცნიერ თანამშრომელი.
 • 12.2001-03.10.2006 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორის უფროსი ლაბორანტი

02.04.2001-30.11.2001წწ, მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი, უმცროს მეცნიერ თანამშრომელი საზოგადოებრივ საწყისებზე.

 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები

 • 4–8 july, 2011, Introduction to 1-D River modelling: application to the Lower Rioni River, Georgia“ ITC- University of TWENTE(Faculty of GEO-information Science and Earth obsevation ) and   CENN (Caucasus Environmental NGO Network), in Georgia.
 • 23-28 April, 2007, ASCABOS Training courses, The IOC international oceanographic data and information exchange”. Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, IOC Project office for IODE, , Ostende, Belgium. http://www.ascabos.io-bas.bg/course_one.html

https://www.researchgate.net/profile/A_Kubryakov/publication/278672850_The_Black_Sea_Training_System/links/5592a03908ae1e9cb429665b.pdf

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 • 19/12/2017 წლიდან, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის,    გრანტის FR17 279:   „არაწრფივი კოჰერენტული სტრუქტურები და ძლიერი გრიგალური ტურბულენტობა ატმოსფეროსა და იონოსფეროში“-  ძირითადი შემსრულებელი და კოორდინატორი
 • 04. 2013-31.03.2015წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის,  AR/373/9-120/12 გრანტის ” შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის რეგიონალური, პროგნოზის სისტემის სრულყოფა და გაფართოება დამაჭუჭყიანებელ  ნივთიერებათა გაცრცელების პროგნოზის გათვალისწინებით” – ძირითადი შემსრულებელი
 • 2006-2007 წწ,  International Project “The Black Sea Scientific Network”. ევროკავშირი,

# 022868. Main staff.  2005-12-01, End date: 2008-11-30

https://cordis.europa.eu/project/rcn/84820_en.html

 • 2007, Intergovernmental Oceanographic Commissions of UNESCO, The IOC international ocenographic data and information exchange programme and the ASC ABO S Project“. ტრენინგის მონაწილე.

https://www.researchgate.net/profile/A_Kubryakov/publication/278672850_The_Black_Sea_Training_System/links/5592a03908ae1e9cb429665b.pdf

 

დამატებითი ინფორმაცია:

 • სტიპენდიები: საქათველოს გეოფიზიკური კავშირისა და მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტის ახალგაზრდული პრემია, 2006.
 • Eoropean Geosciences Union Member , Vienna Austria( 2014,2015)
 • From 2007 დღემდე , ოკეანის ექსპერტი , „Ocean expert Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO „ (UNESCO/ IOC  Project Office for IODE , Oostende, Belgium )

http://www.oceanexpert.net/viewMemberRecord.php?memberID=13490

http://www.ioc-goos.org/index.php?option=com_oe&task=viewMemberRecord&memberID=13490

 ენები:

 • მშობლიური ენა ქართული –თავისუფლად;
 • ინგლისურ ენა –კარგად;
 • რუსული ენა –კარგად.

კომპიუტერთან მუშაობის უნარები:

რიცხვითი ალგორითმის პროგრამული უზრუნველყოფა: Visual FORTRAN 10  

პროგრამულ  პაკეტები  Matlab 7. 1, Gradx, Surfer 8.

Windous 10 და  საოფისე პროგრამები : Ms-Word, Ms- Excel, Ms-PoverPoint, Ms-Access 2007. და სხვა გამოყენებითი პროგრამული პაკეტები.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებ:

 • Demetrashvili and D. Kvaratskhelia, Numerical model applied for investigation of the thermodynamic state in the biologically acting layer of the Black Sea, Tbilisi International Conference on Computer Sciences and Applied Mathematics (TICCSAM 2015), Section 4. Problems of Hydro-Aero Dynamics/ March 21-23,2015/Tbilisi, Georgia/  http://srii.sou.edu.ge/programlast.pdf
 • Kvaratskhelia , D.Demetrashvili, Numerical investigation of sensitivity of the Black Sea mixed layer to vertical turbulent diffusion processes .EGU General Assembly 2015,  session OS2.4 Oceanography at coastal scales. Modelling, coupling and observations, Vienna/Austria/12 – 17 / April/2015/  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/posters/17342
 • U. Kvaratskhelia 1*, D. I. Demetrashvili . 2Numerical Investigation of  the Mixed-layer Seasonal Peculiarities for the Black Sea,/SVCS 2014, International Symposium on Stability, Vibration and Control of Machines and Structures..    / Serbia , Belgrade, July 3-5 , 2014/ http://svcs2014.structronics.org/index.php/authors/accepted-papers
 • Diana Kvaratskhelia, Demuri Demetrashvili, and Aleksandre Surmava , Numerical Analysis of the Hydrological Mode in the Upper Layer of the Black Sea for Spring Season. EGU General Assembly2014, session OS2.3, Oceanography at coastal scales. Modelling, coupling and observations/ Vienna, Austria/27 April – 02 May 2014/ http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/posters/14438

EGU2014-7309 | Presentation

 • Diana U. Kvaratskhelia, Demuri I. Demetrashvili, Numerical Investigation of Some Peculiarities of Hydrological Mode in the Upper Layer of the Black Sea for Spring Season. Second International Conference,  Modern Problems in Applied Mathematics., Section Mathematical modeling and numerical mathematics ,September 4-7, 2013, Tbilisi, Georgia,
 • Demetrashvili and D. Kvaratskhelia, Numerical study of response of the Black Sea thermal regime to variability of atmospheric circulation, EMS8/ECAC7 Abstracts, Vol. 5, EMS2008-A-00000, 2008, 8th Annual Meeting of the EMS / 7th ECAC,© Author(s) 2008, , The  Netherlands , Amsterdam , 29 September-  03 October, 2008,

                    http://www.cosis.net/abstracts/EMS2008/00376/EMS2008-A-00376.pdf

 

სამეცნიერო კვლევითი პროდუქციის ჩამონათვალი:    სამეცნიერო  სტატიები და კონფერენციის აბსტრაქტები    

 

 • Chargazia, O. Kharshiladze, G. Zimbardo, D. Kvaratskheli, at all. , Parametrization of Low Frequency Internal-Gravity Waves in the Shear Flow Driven Ionosphere. BULLETIN of TICMI, I. Vekua Institute of Applied Mathematics, V .22;N1, P.14 (Riseved წილლ ბე მიღებულია, დაიბეჭდება ,2018 წ.-ის ივლისში).
 • Kvaratskhelia and D. Demetrashvili , Numerical Investigation of  the Mixed-layer Seasonal Peculiarities for the Black Sea. Book:Stability, Vibration, and Control of Machines and Structures; Editors: Guran, Ardeshir, Gwinner, Joachim (Eds.);  Springer; ISBN10 3319154907; ISBN13 9783319154909, P.12. Publication date 14.11. 2018.

https://www.bookdepository.com/Stability-Vibration-Control-Machines-Structures-Ardeshir-  Guran/9783319154909

 • I. Demetrashvili, D.U. Kvaratskhelia, Numerical model applied for investigation of the  thermodynamic state   in the biologically acting layer of the Black Sea,   Conference”s Proceedings : 2015 Tbilisi International Conference on Computer Sciences and Applied Mathematics (TICCSAM 2015),  ISBN 978-9941-457-15-9;  Tbilisi , Georgia 2015; Pp.184-199.

https://www.researchgate.net/publication/274082302_Numerical_model_applied_for_investigation_of_the_thermodynamic_state_in_the_biologically_acting_layer_of_the_Black_Sea

http://adsabs.harvard.edu/abs/2015EGUGA..17.5387K

 • Kvaratskhelia, D. Demetrashvili, Numerical investigation  of features of the Black sea mixed layer  for   the Georgian coastal line. Abstracts Georgian Aviation University, VI Annual Meeting  of  the Georgian          Mechanical union p.p 30,58. 2015.       http://www.viam.science.tsu.ge/others/gnctam/GeoMech6/prg.pdf
 • Kordzadze, D. Kvaratskhelia, D. Demetrashvili and A. Surmava, Numerical Analysis of the Hydrological Mode in the Upper Layer of the Black Sea for Spring Season, Geophysical Research Abstracts EGU2014-7309 , Vol. 16  2014 .

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-7309.pdf

http://adsabs.harvard.edu/abs/2014EGUGA..16.7309K

 • Diana U. Kvaratskhelia, Demuri I. Demetrashvili, Numerical Investigation of Some Peculiarities of Hydrological Mode in the Upper Layer of the Black Sea for Spring Season. Second International Conference „Modern Problems in Applied Mathematics“, Book of Abstracts, P. 49,  4.09.2013-7.09.2013, Tbilisi.
 •  Demuri I. Demetrashvili,  Diana U. Kvaratskhelia,  Numerical Study of the Vertical Hydrological Structure of the Black Sea under Transitive Climatic Forcing Conditions, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Geophysics,ISSN-0132-1447, 2012 , Vol 6, T2,pp.,83-88.  science.org.ge ; http://www.science.org.ge/moambe/6-2/83-88%20Demetrashvili.pdf
 • Demuri I. Demetrashvili,  Diana U. Kvaratskhelia,  G. Kukhalashvili, Numerical study  of the vertical hydrological structure  of the Black sea under January atmospheric climatological forcing, Journal of the Georgian Geophysical Society,     Issue B. Physics of Atmosphere,Ocean and Space Plasma, ISSN 1512-1127, 2010,  v14 b, pp. 75-84.

http://bssupgrade.oceaninfo.ru/library/index.jsp?action=view&fileId=41258

https://www.researchgate.net/publication/274138832_Numerical_study_of_the_vertical_hydrological structure_of_the_Black_sea_under_January_atmospheric_climatological_forcingJ_Georgian_Geophysical_Soc_Issue_B_Physics_of_Atmosphere_Ocean_and_Space_Plasma_

 • Surmava A. A.,  Kvaratskhelia D. U.  Numerical Investigation of influence of the east part of the Mediterranean  Sea ,the Black  and Caspian Seas and surrounding relief of the meteorological fields distribution , Transactions of  Nodia institute of Geophysics, vol LXI, 2009., pp.172-178

https://www.researchgate.net/publication/303701774_Numerical_Investigation_of_influence_of_the_east_part_of_the_Mediterranean_Sea_the_Black_and_Caspian_Seas_and_surrounding_relief_of_the_meteorological_fields_distribution

http://adsabs.harvard.edu/abs/2008AdG….14..295D

 • Kordzadze, D.I. Demetrashvili, A. I. Gvelesiani and U. Kvaratskhelia, On the vortical motions in different turbulent layers  of the Black Sea,  J. Georgian Geophysical. Soc. ISSN 1512-1127,    2008 , pp. 17-35.Setanilia:  www. ADS_NASA\ADAMS Home Page.htm

https://www.researchgate.net/publication/316521395_On_the_vortical_motions_in_different_turbulent_layers_of_the_Black_Sea

 • Surmava A. A., Kvaratskhelia D.U. and B.G. Kuxalacsvili,  About possible trajectories of polluting clouds in          the atmosphere of the Caucasus region. Transactions of  Nodia institute of Geophysics, 2008. ISSN 1512-1135. v.LX,   pp. 179-185. 2008

https://www.researchgate.net/publication/303701146_About_possible_trajectories_of_polluting_clouds_in_the_atmosphere_of_the_Caucasus_region

 • Surmava and D. Kvaratskhelia, Numerical simulation of the influence of the ambient relief on the distribution of meteorological fields above the Black Sea  EMS8/ECAC7 Abstracts, Vol. 5, EMS2008-A-00000, 2008, 8th Annual Meeting of the EMS / 7th ECAC, The  Netherlands , Amsterdam , 29 September-  03 October, 2008,   www.cosis.net/abstracts/EMS2008/00213/EMS2008-A-00213.pdf
 • Surmava A. A., Demetrashvili D. I. and U Kvaratskhelia , About possible trajectories of polluting clouds in the atmosphere of the Caucasus region. International Conference “Mesoscale Meteorology and Air Pollution “ in Commemoration of the Late Professor Lev N. Gutman and His Outstanding Contribution to Theoretical Mesometeorology. 15-17 September 2008, Odessa/Ukraine, www.conf.osenu.org.ua/files/files/00000012/cf_files/Abstracts_of_the_Submitted_Reports.doc
 • D. Kvaratskhelia and  D. Demetrashvili,  Numerical study of the turbulent characteristics of cyclonic and anticyclonic  vertical structures in the Black sea,  Geophysical Research Abstracts, Vol.  10, EGU2008-A-00000, 2008, EGU General Assembly 2008,© Author(s) 2008,  Viena, Austria,   www.cosis.net/abstracts/EGU2008/07600/EGU2008-A-07600.pdf
 • Demetrashvili and D. Kvaratskhelia, Numerical study of response of the Black Sea thermal regime to variability of atmospheric circulation, EMS8/ECAC7 Abstracts, Vol. 5, EMS2008-A-00000, 2008, 8th Annual Meeting of the EMS / 7th ECAC,© Author(s) 2008, , The  Netherlands , Amsterdam , 29 September-  03 October, 2008,    www.cosis.net/abstracts/EMS2008/00376/EMS2008-A-00376.pdf
 • Gvelesiani, D. Demetrashvili and D.  Kvaratskhelia, The vortical motions in the Black Sea obtained by the 3D thermo-hydrodynamical numerical model . 2 nd Alexander    von Humboldt International Conference,The Role of Geophysics in Natural  Disaster Prevention, Lima/Peru, March 5-9, 2007. http://meetings.copernicus.org/www.cosis.net/abstracts/AVH2/00227/AVH2-A-00227.pdf
 • Gvelesiani.,  D. Kvaratskhelia, To the  problem of characteristics of turbulent vortex motions in the Black Sea, Bulletin of the Georgian  National Academy of  Sciences. v. 174, 2006, N 1, pp. 75-77. http://www.acnet.ge/moambe/174_1/summary_174_1.htm
 • Kordzadze, D. Demetrashvili, A. Surmava, Kvaratskhelia at.al. –The numerical model of development of the  medium scale  at mesospheric processes in the regions with difficult relief.  Mathematicians  IV Congress of Georgia, theses of reports, 2005, pg. 77.
 • Kordzadze A., D. Demetrashvili, A.surmava Kvaratskhelia at.al. – Matematical modeling of hydrothermodynamical and  some ecological processes in the Black Sea, Mathematicians IV Congress of Georgia, theses of  reports, 2005, pg. 76.
 • Kvaratskhelia D. Numerical investigation of July circulation in the upper layer of the Black  Sea under  nonstationarity of  atmospheric processes in frame-work of a barotropic model.  Georgian Geophysical Soc., ISSN 1512-1127, vol. 8B 2003. pp. 39-46,  published  in 2004.

https://www.researchgate.net/publication/324222426_Numerical_investigation_of_July_circulation_in_the_upper_layer_of_the_Black_Sea_under_nonstationarity_of_atmospheric_processes_in_framework_of_a_barotropic_model

 • Kvaratskhelia D. Numerical research of barotropic non-stationary circulation of the Black Sea, (settlements by using a small step of the grid).  Georgian Geophysical   Soc.  ISSN 1512-1127, vol. 8B 2003, p.p. 47-56, published in 2004.

https://www.researchgate.net/publication/316522081_Numerical_research_of_barotropic_non-stationary_circulation_of_the_Black_Sea

 • Kvaratskhelia D. Numerical investigation of surface currents of the Black Sea in cases of nonstationarity of atmospheric circulation in framework of a barotropic model. J. Georgian Geophysical  Soc., ISSN 1512-1127, vol. 6B 2001, pp. 23 – 32.

https://www.researchgate.net/publication/316522214_Numerical_investigation_of_the_Black_Sea_surface_currents_under_no_stationary_atmospheric_forcing_conditions_within_the_framework_of_a_barotropic_model

 • Kordzadze A., Tavartkiladze K. and  Kvaratskhelia ,  A structure of the wind continuous field on  the Black Sea surface, J. Georgian Geophysical  Soc., ISSN 1512-1127, vol. 5B 2000,,  pp. 28 – 38, published 2001,    www.bss.oceaninfo.ru/library/files/39646.pdf

https://www.researchgate.net/publication/274082185_A_structure_of_the_wind_continuous_field_on_the_Black_Sea_surface

 • Kordzadze A, Kvaratskhelia D and D. Demetrashvili, On the specification of the eddy viscosity coefficient in the Black Sea.  J. Georgian Geophysical  Soc., vol. 3B 1998, pp. 59 – 65, published 2000.    www.bss.oceaninfo.ru/library/files/39284.pdf

https://www.researchgate.net/publication/274082102_On_the_specification_of_the_eddy_viscosity_coefficient_in_the_Black_Sea

 

 

 

 

          

6 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.