მამუკა გვილავა

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი,

სპეციალისტი

კურიკულუმ ვიტა (CV)

პოზიცია :    გარემოს დაცვის ექსპერტი

 1. ფირმის დასახელება გის და დისტანციური ზონდირების                                       საკონსულტაციო ცენტრი ”გეოგრაფიკი”
 2. სახელი, გვარი მამუკა გვილავა
 3. დაბადების წელი       1962.07.20
 4. განათლება/ხარისხი
  ორგანიზაცია:      თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პერიოდი:    1979-1984

ხარისხი:  დიპლომი (ფიზიკა)

ორგანიზაცია:  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პერიოდი:   1993

ხარისხი:  ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 

გამოცდილება:    გარემოსდაცვითი პროექტების მართვა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, გარემოსდაცვითი აუდიტი. სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვა (სზიმ). სანაპიროს კონსერვაციის დაგეგმვა და მართვა. გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები. გარემოსდაცვითი მოდელირება და ვიზუალიზავია. ჰიდროლოგიური და საზღვაო მოდელირება. განახლებადი და ენერგოეფექტური ტექნიკა და ტექნოლოგიები. მწვანე პროექტირების და მდგრადი მშენებლობის მართვა. პროკურმენტი. ფინანსური მართვა.

 

 1. წევრობა და პროფესიული გაერთიანებები, ჯილდოები:
 • შავი ზღვის კომისიის სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის მრჩეველთა ჯგუფის წევრი საქართველოდან, სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის პასუხისმგებელი პირი (საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ეგიდით, 2006 წლიდან).
 • შავი ზღვის გარემოს დაცვის მედლის ლაურეატი საქართველოდან, 2011.

 

 1. სხვა გამოცდილება და კვალიფიკაციის ამაღლება:
 • მონაწილეობა შავი ზღვი კომისიის სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის მრჩეველთა ჯგუფის მუშაობაში (რეგულარული ყოველწლიური შეხვედრები მე-7-დან მე-16-ის ჩათვლით) 2006-2012
 • პროექტ PEGASO-ს მე-3 წლიური შეხვედრა, რაბატი, მაროკო, მარტი, 2013.
 • პროექტ EnviroGRIDS-ის საბოლოო შეხვედრა და შავი ზღვის საერთაშორისო დღე, ბათუმი, 30 ოქტომბერი – 2 ნოემბერი, 2012.
 • EnviroGRIDS-ის მე-3 ყოველწლიური შეხვედრა, სოფია, ბულგარეთი, აპრილი, 2012.
 • EnviroGRIDS-ის მე-2 წლიური შეხვედრა, ტულჩეა, რუმინეთი, აპრილი, 2011.
 • მთავარი მომხსენებელი, სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის სესიაზე, მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია Black Sea Outlook, ოდესა, უკრაინა, ოქტომბერი,
 • PEGASO-ის საწყისი შეხვედრა, ვენეცია, იტალია. მაისი, 2010.
 • შავი ზღვის კომისიის და EC/FP7 PEGASO-ს პროექტის დაგეგმვის შეხვედრა, სტამბული, თურქეთი, იანვარი, 2009.
 • PEGASO-ის საწყისი შეხვედრა, ჟენევა, შვეიცარია. მაისი, 2009.
 • მდინარეთა აუზების SWAT ჰიდროლოგიური მოდელირების საზაფხულო კურსი, UNESCO-IHE, დელფტი, ნიდერლანდები, სექტემბერი,
 • შავი ზღვის სესიის მთავარი მომხსენებელი, Med and Black Sea ICZM Conference organized by Medcoast, აკიაკა, თურქეთი. ოქტომბერი
 • EU DABLAS ინიციატივის საწყისი შეხვედრები, ბრიუსელი, ბელგია, 2002 2003.
 • დუნაის და შავი ზღვის ერთობლივი ტექნიკური ჯგუფის შეხვედრები, (სამი შეხვედრა 2002-2003)
 • შავი ზღვის კომისიის შეხვედრების მონაწილე საქართველოდან (სამი შეხვედრა 2001-2002 პერიოდში, მათ შორის სოფიის მინისტერიალი, სოფიის დეკლარაციის, აგრეთვე ბიომრავალფეროვნების და ლანდშაფტების დაცვის პროტოკოლის ხელმოწერა, 2002).
 • ფინანსური მართვის და დისბერსმენტის ტრენინგებში მონაწილეობა (მსოფლიო ბანკის პროექტებისათვის, 1999, 2000, 2001).
 • მსოფლიო ბანკის პროექტების პროეკურმენტის მართვის ტრენინგებში მონაწილეობა (1999, 2000).
 • სზიმ ექსპერტების შეხვედრები, სტამბული, თურქეთი 1997 და სარიგერმე, თურქეთი, 1996 (Medcoast ‘ 96).
 • Littoral ‘ 96 (პორტსმუტი, დიდი ბრიტანეთი) სექტემბერი, 1996.
 • სზიმ სასწავლო ტური შავი ზღვის ქვეყნების წარმომადგენელთათვის (დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, TACIS Black Sea Environment Programme), ნოემბერი.
 • ტრენინგი: გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, გარემოსდაცვითი აუდიტი და სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვას, TACIS Black Sea Environment Programme, Tbilisi, Georgia ივლისი, სექტემბერი, 1995.
 • სზიმ ეროვნული სამუშაო შეხვედრა, თბილისი, 1995.


 

 1. 8. სამუშაო გამოცდილება:            

 

პერიოდი: ივნისი, 2017 – დღემდე
ადგილმდებარეობა: საქართველოს, ევროკავშირის ქვეყნები
ორგანიზაცია: „გეოგრაფიკი:

ჰორიზონიტი 2020 პროქტი „კავშირი ბუნებასთან“ („ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომების“ მეტოდოლოგიების დანერგვა საქართველოში, ნათ შორის შავიზღვისპირეთის ქალაქებში)

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი და მკვლევარი
 

 

 
პერიოდი: 2017-დან დღემდე
ადგილმდებარეობა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
ორგანიზაცია: კვლევები საზღვაო მოდელირების მიმართულებით და საპროექტო წინადადებების მომზადება ევროპული და საერთაორის დაფინასების სააგენტოებისთვის
პოზიცია: მკვლევარი
 

 

 
პერიოდი: იანვარი 2015  – ივნისი 2015
ადგილმდებარეობა: საქართველო, შავი ზღვის რეგიონი
ორგანიზაცია: AETS (საფრანგეთი)

შავი ზღვის ინტეგირებული მართვის პოლიტიკის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევა (ევროკომისიის დაკვეთით, DG MARE)

პოზიცია: ექსპერტი საქართველოდან
 

 

 
პერიოდი: მაისი 2013 – ნოემბერი 2015
ადგილმდებარეობა: საქართველო, შავი ზღვის რეგიონი
ორგანიზაცია: „კივიტას გეორგიკა“

შავი ზღვის წყალშემკრები აუზების მოდელირება და მართვა

(დეტალები იხ. http://e-BlackSea.net)

პოზიცია: კვლევების კოორდინატორი საქართველოსი
 

 

 
პერიოდი: მაისი 2013 – მაისი 2015
ადგილმდებარეობა: საქართველო, შავი ზღვის რეგიონი
ორგანიზაცია: გეოგრაფიკი,

ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამა, პროექტი „იასონი“

პოზიცია: პარტნიორი ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი
 

 

 
პერიოდი: 2011 (ივლისი) 2013 (დეკემბერი)
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო (საველე გასვლებით შიდა ქართლში)
ორგანიზაცია: USAID/TetraTech-საქართველოს

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტი

კომპონენტები 1, 2 & 3: ირიგაცია, მუნიციპალური ინფრასტქუტურა, ლტოლვილთა განსახლება

პოზიცია: გარემოს დაცვის კონსულტანტი
 
პერიოდი: 2009 (აპრილი) – 2013 (მარტი)
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
ორგანიზაცია: ევროკავშირის FP7 enviroGRIDS პროექტი

გის და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრი ”გეოგრაფიკი”,

თბილისი, საქართველოს

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი
 

 

პერიოდი: 2010 (თებერვალი) – დღემდე
ადგილმდებარეობა: სტამბული, თურქეთი (დისტანციური მუშაობა, შეხვედრები შავი ზღვის და ევროკავშირის ქვეყნებში)
ორგანიზაცია: ევროკავშირის FP7 პროექტი PEGASO

შავი ზღვის კომისიის მუდმივმოქმედი სამდივნო

სტამბული, თურქეთი

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი
 

 

პერიოდი: 2012 (აპრილი-სექტემბერი)
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
ორგანიზაცია: SEURECA (საფრანგეთი)

გარემოს დაცვის საბაზისო კვლევა: საქართველოს საკანალიზაციო წყლების მართვის სტრატეგიის და 6 დასახლებული პუნქტის გამწმენდი ნაგებობების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, მსოფლიო ბანკის პროექტი # 4516-GE).

პოზიცია: გარემოს დაცვის კონსულტანტი
 

 

პერიოდი: 2010 (ივნისი) – 2011 (ივლისი)
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
ორგანიზაცია: საბაზისო კვლევევბი, ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტის გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასება

ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. (ანკარა, თურქეთი) და

შპს გეოგრაფიკი (ქვეკონტრაქტორი საქართველოდან)

პოზიცია: გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასების კოორდინატორი (შპს გეოგრაფიკი)
 

 

პერიოდი: 2008-2009
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

(საველე გასვლებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონაში)

ორგანიზაცია: EuropeAid-ის ECBSea პროექტი
პოზიცია: პროექტის საქმიანობების ხელშეწყობა და მონაწილეობა  სზიმ პასუხისმგებელი პირის რანგში (ანაზღაურების გარეშე)
 

 

პერიოდი: 2008-2009
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო (გასვლებით გორის მუნიციპალიტეტში)
ორგანიზაცია: შპს ”ვუდ სერვსი” (არასრულ განაკვეთზე)

ლტოლვილთა განსახლება, მწვანე არქიტექტურა და მშენებლობა

თბილისი, საქართველოს

პოზიცია: მრჩეველი გარემოს დაცვის საკითხებში
 

 

პერიოდი: 2006-2008
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო (საველე გასვლებით საქართველოს ჩრდილოეთ-სამხრეთის გაზის მაგისტრალურ მილსადენზე)
ორგანიზაცია: საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

ჩრდილოეთ-სამხრეთის გაზის მაგისტრალურ მილსადენის რეაბილიტაციის პროექტი (აშშ მილენიუმი ჩელენჯის ფონდი)

საქართველო

პოზიცია: სნგკ-ის გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური მილსადენის გარემოს და სოციალური დაცვის მენეჯერი
 

 

პერიოდი: 1998-2006
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

(საველე გასვლებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონაში)

ორგანიზაცია: სზიმ ცენტრი

(მსოფლიო ბანკისა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის საქართველოს სანაპიროს ინტეგრირებული მართვის პროექტი, სსიმპ, პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის დირექტორი)

პოზიცია: დირექტორი

 

პერიოდი: 1996-1998
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

(საველე გასვლებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონაში)

ორგანიზაცია: საქართველოს სზიმ პროგრამა (მსოფლიო ბანკისა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დაფინანსებით), საქართველო
პოზიცია: პროგრამის მენეჯერი
 

 

Date: from (Year) to (Year): 1995-1997
Location: თბილისი, საქართველო
Employer: საქართველოს გეოინფორმაციული ცენტრი G.Info, არასამთავრობო ორგანიზაცია (მონაწილეობა UNEP/GRID-ის პროგრამაში ENRIN, საქ. გარემოს დაცვის სამინისტროს ეგიდით)
Position: GIS სპეციალისტი
 

 

Date: from (Year) to (Year): 1994-1994
Location: გეესტჰაჰტი, გერმანია
Employer: გარემოსდაცვითი ინფორმატიკა, ბამბის ზღვის ინფორმაციული სისტემა, კვლევითი ცენტრი GKSS
Position: მკვლევარი სტუმარი
 

 

Date: from (Year) to (Year): 1993-1995
Location: თბილისი, საქართველო
Employer: მყარი სხეულების ფიზიკის კათედრა და ლაბორატორია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Position: უფროსი მეცნიერმუშაკი
 
Date: from (Year) to (Year): 1986-1993
Location: თბილისი, საქართველო
Employer: ფიზიკის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
Position: უმცროსი მეცნიერმუშაკი

 

 1. ენების ცოდნა:
ენა კითხვა საუბარი წერა
ქართული 5 5 5
რუსული 5 5 5
ინგლისური 5 5 5
გერმანული 3 2 2
ფრანგული 1 1 1

 

 

 

 

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.