დემური დემეტრაშვილი

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნ. დოქტორი,

სექტორის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი გვარი: დემური დემეტრაშვილი
დაბადების ადგილი და თარიღი: 1948 წ. 21 იანვარი, ქ. თბილისი
ორგანიზაციის მისამართი: ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი,
www.ig-geophysics.ge
ალექსიძის ქ. # 0160 თბილისი
ტელ: 233 38 14 (სამს.): 279 82 30 (ბინა); 574 753 218 (მობ),
ელ. ფოსტა: demetr_48@yahoo.com
ბინის მისამართი: თბილისი, ვარკეთილი-3, me-3 mikroraioni, korp. 322, bina 64.

განათლება, ხარისხი

2005 – ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
2005 – სერთიფიკატი ზღვის პროცესების მათემატიკურ მოდელირებაში, სოფია/ბულგარეთი,
1982- ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
1971 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა
„თეორიული ფიზიკა“,
სამუშაო გამოცდილება:

2018 – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას
გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების
სექტორის ხელმძღვანელი,
1989-2005; 2006-2018 – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ.
ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს
გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორის
წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი; მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,
1996-2006 – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის
ინსტიტუტის დინამიკური მეტეოროლოგიის ლაბორატორიის გამგე,
1993-1995 – საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის სამმართველოს გარემოს მონიტორინგის
რესპუბლიკური ცენტრის უფროსის მოადგილე,
1992-1993 – საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ჰიდრომეტეოროლოგიისა და
გარემოს მდგომარეობის ანალიზის სამმართველოს უფროსი,
1977-1982; 1982-1989 – ამიერკავკასიის ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის დინამიკური მეტეოროლოგიისა და ამინდის
პროგნოზების განყოფილების უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,
1974-1977 – ასპირანტი, სსრკ ჰიდრომეტცენტრი (ქ. მოსკოვი), სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის
ციმბირის განყოფილების გამოთვლითი ცენტრი (ქ. ნოვოსიბირსკი,
აკადემქალაქი).
სამეცნიერო ინტერესებისა და საქმიანობის სფერო

შავი ზღვისა და ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესებისა და მინარევების გავრცელების მათემატიკური მოდელირება. ამოცანათა პროგრამული უზრუნველყოფა ალგორითმულ ენაზე „ფორტრანი“. აღნიშნულ საკითხებზე გამოქვეყნებული მაქვს 170-დე სამეცნიერო ნაშრომი.
ვიყავი 4 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
(2013 წლიდან)

– საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”Оценка и рациональное использование природного ресурсного потенциала и геосистем в условиях глобального изменения”. აკად. გ. ა.Aალიევის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი,
ბაქო/აზერბაიჯანი, 3-5 ივნისი, 2013 წ;

– VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი, 6-7 ივნისი, 2013;

– საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “Marine Research Horizon 2020“, MARES2020, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ოკეანოლოგიის ინსტიტუტი, ვარნა/ბულგარეთი, 17-20 სექტემბერი, 2013;

– საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 28-29 მაისი, 2013;

– საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“, მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი, 7-9 ნოემბერი, 2013;

– II საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 4-7 სექტემბერი, 2013;

– ევროპის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა კავშირის გენერალური ასამბლეა (EGU General Assembly 2014, Vienna/Austria), 27 აპრილი – 2 მაისი 2014, ქ. ვენა, ავსტრია;

– II საერთაშორისო ოკეანის კვლევის კონფერენცია (2nd International Ocean Research Conference), ქ. ბარსელონა, ესპანეთი, 16-21 ნოემბერი, 2014; B

– ხმელთაშუა სანაპირო გარემოს მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია (The 12th International Conference on the Mediterranean Coastal Envronment), 6-10 ოქტომბერი 2015, ქ. ვარნა, ბულგარეთი;

– VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება (ინსო-2015)“. აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი, 10-11ივლისი, 2015;

– V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, ქ. თბილისი, 16-19 ივლისი, 2015;

– საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი, 30 სექტემბერი – 4 ოქტომბერი, 2015;

– აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული
ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, 2015, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

– ვორკშოპი შავი ზღვა კოსმოსიდან (Black Sea from Space Workshop), 28-30 სექტემბერი, 2016, კონსტანტა, რუმინეთი;

– VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება“ (ინსო-2017). აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი, 7-8 ივლისი, 2017;

– სანაპიროსა და საზღვაო მეცნიერებების, ინჟინერიის, მართვისა და კონსერვაციის საკითხების მე-13 საერთაშორისო კონგრესი (The 13th MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management and Conservation – MEDCOAST17, 31 ოქტომბერი – 4 ნოემბერი, 2017. ქ. მელიეჰა, მალტა.

– geolink saerTaSoriso konferencia (GEOLINK Conference), aTeni, saberZneTi, 26-29 marti, 2019.AA
საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა;

– NATO – ს პროგრამის „მეცნიერება მშვიდობისათვის“ ფარგლებში განხორციელებულ პროექტში (sfp 971818) „შავი ზღვის ეკოსისტემაში მიმდინარე პროცესები და მათი პროგნოზირება. ოპერატიულ მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტის სისტემა“ (1999-2003);

– ევროკავშირის მიერ დაფინასებული პროექტი ARENA (A Regional Capacity Building and Networking Programme to Upgrade Monitoring and Forecasting Activity in the Black Sea Basin) –„ რეგიონული ქსელის ორგანიზაციის პროგრამა შავი ზღვის აუზში მონიტორინგისა და პროგნოზული საქმიანობის მოდერნიზაციის მიზნით“ (2003-2006);

– BSEC – is proeqti “ჰიდრო და თერმოდინამიკური პროცესები შავი ზღვა-ხმელეთი-ატმოსფერო სისტემაში და რეგიონული კლიმატი. მონიტორინგისა და პროგნოზის სისტემის საფუძვლების შემუშავება“ (2005-2006);

– ევროკავშირის მიერ დაფინასებული პროექტი Black Sea SCENE – The Black Sea Scientific Network, „შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი“ (2005-2008)”;

– ევროკავშირის მიერ დაფინასებული პროექტი ECOOP – European COastal – shelf sea Operational observing and forecasting system, „ევროპის სანაპირო შელფური ზღვების ოპერატიული დაკვირვებისა და პროგნოზის სისტემა“ (2006-2009).

– ADAMS Advance Assimilation Methods (გაუმჯობესებული ასიმილაციის მეთოდები) – საფრანგეთის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინასებული პროექტი (2008-2010).

– EU – ს მიერ დაფინანსებულ პროექტში Upgrade Black Sea SCENE -Upgrade Black Sea
Scientific Network, “შავი ზღვის გაუმჯობესებული სანაპირო ქსელი“, (2009-2011).

– შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებითი მიმართულების
გრანტი “ შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის რეგიონული პროგნოზის
სისტემის სრულყოფა და გაფართოება დამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა გავრცელების
პროგნოზის გათვალისწინებით“ (2013-2015).

– შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური მიმართულების
გრანტი „ქ. თბილისის რეგიონის PM2.5 და PM10 მტვრის ნაწილაკებით დაბინძურების გამოკვლევა და პროგნოზი“ (2019-2022).
ბოლო შერჩეული publikaciები

1. Kordzadze A. A, Demetrashvili D. I. Operational forecast of hydrophysical fields in the
Georgian Black Sea coastal zone within the ECOOP. Ocean Science, 2011, 7, pp.793-803,
www.ocean-sci.net/7/793/2011/, doi: 10.5194/os-7-793-2011.
2. Kordzadze A., Demetrashvili D. About coupled regional modeling system the Black Sea-
atmosphere. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), 2011, vol.12(1),
p.317-327.
3. Kordzadze A. A, Demetrashvili D. I. Regional operational forecasting system for the easternmost
part of the Black Sea. Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf
recourses: Collected scientific papers. Iss.25, vol.2/NAS of Ukraine, MHI, Sevastopol, 2011,
pp.136-146 (in Russian).
4. Demetrashvili D. I., Kvaratskhelia D. U. Numerical Study of the Vertical Hydrological
Structure of the Black Sea under Transitive Climatic Forcing Conditions. Bulletin of the
Georgian National Academy of Sciences. 2012, vol.6, N2, pp.83-88.
5. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I. Coastal forecasting system for the easternmost part of
the Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2012, 12, pp.471-477,
doi: 10.4194/1303-2712-v12_2_38. www.trjfas.org.
6. Кордзадзе А. А., Деметрашвили Д. И. Краткосрочный прогноз гидрофизических полей в
восточной части Черного моря. Известия РАН, Физика атмосферы и океана, 2013, Vol. 49, No.
6, с. 733–745.
7. Kordzadze A. A, Demetrashvili D. I., Surmava A. A. Dynamical processes developed in the
easternmost part of the Black Sea in warm period for 2010-2013. J. Georgian Geophys. Soc.,2013,
vol.16b,pp.3-16.
8. Demetrashvili D. I., Davitashvili T. P. Numerical modeling of spilled oil seasonal transport
processes into Georgian coastal zone of the Black Sea. Black Sea Energy Resource Development
and Hydrogen Energy Problems. Series: “NATO Science for peace and Security C:
Environmental Security.” Springer, 2013.
9. Demetrashvili D., Davitashvili T. A modeling study of meso-scale air flow over the
mountainous relief with variable in time large-scale background flow. Bulletin of the Georgian
National Academy of Sciences, 2013, t.7, N 2, pp.57-65.
10. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I., Kukhalashvili V. G. Easternmost Black Sea Regional
Forecasting System. Proceed. of the 12th International Conference on the Mediterranean Coastal
Environment – MEDCOAST 2015, 6-10 October, Varna, Bulgaria, t. 2, pp.769-780
11. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I. Operational forecast for the eastern Black Sea.
Proceed. of the 13th International MEDCOAST Congress on coastal and marine
Sciences, engineering, management and conservation. MEDCOAST 2017, 31 October-4
November 2017, Mellieha, Malta, t.2, pp.1215-1224.
12. კორძაძე ა., დემეტრაშვილი დ. შავი ზღვის ოკეანოგრაფია წარსულში და თანამედროვე
ეტაპზე. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,
2017, 187 გვ.

დამატებითი ინფორმაცია (ჯილდოები, სტიპენდიები, სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა და სხვ. )

2018 – რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალის „Морской
гидрофизический журнал„ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
2014 – ევროპის დედამიწის მეცნიერებათა კავშირის წევრი (EGU – European Geoscience
Union);
2012 – მიხეილ ნოდიას სახელობის აკადემიური პრემიის ლაურეატი;
2011 – საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;
2009 – ოკეანის ექსპერტი, http://www.oceanexpert.net/
2008 – IAPCO –s (ოკეანის ფიზიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ასოციაცია)
ეროვნული კორესპონდენტი საქართველოდან. http://iapso.iugg.org;
2003 – საქართველოს ღირსების მედალი, # 1435,
1997 – საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

One comment

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.