ნუგზარ ღლონტი

დირექტორი,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

 

» Read more

ჯემალ ქირია

დირექტრის მოადგილე,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

» Read more

თენგიზ ქირია

თენგიზ ქირია

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის სექტორის ხელმძღვანელი

მათემტიკის დოქტორი

» Read more